Ajankohtaista

Suomalaisten unelmakoti on kivirakenteinen omakotitalo

Noin 70 prosenttia suomalaisista aikuisista asuisi mieluiten omakotitalossa, ja yli puolet haluaisi, että talo olisi rakennettu kivestä. Kivi koetaan pitkäikäiseksi, kestäväksi ja turvalliseksi materiaaliksi, joka on erityisesti nuorten ja suuremmissa kunnissa sekä kaupungeissa asuvien suosiossa. Tulokset ovat peräisin koko maan kattavasta kyselytutkimuksesta, jossa selvitettiin suomalaisten mielikuvia asumisesta ja rakennusmateriaaleista.

Suomalaiset unelmoivat omakotitalosta. Erityisen suosittua omakotitaloasuminen on nuorten ja keski-ikäisten keskuudessa. Kerrostaloasumisen suosio kuitenkin kasvaa iän myötä, ja on yli 65-vuotiaiden keskuudessa huomattavasti muita ikäryhmiä suositumpaa. Yli puolet suomalaisista, 52 prosenttia, haluaisi rakentaa talonsa kivestä, kun taas puutaloa toivoo 45 prosenttia vastaajista.

– Erityisesti nuoret 18-35-vuotiaat haluaisivat talonsa rakennettavan kivestä. Syynä saattaa olla se, että monet vanhempien ikäpolvien edustajat ovat asuneet puutalossa. Nuoret taas ovat tottuneet urbaaniin kivipohjaisista materiaaleista rakennettuun kaupunkiympäristöön, toteaa muurattujen rakenteiden tuoteryhmäpäällikkö Tiina Suonio Rakennustuoteteollisuus RTT ry:stä.

Mielikuvissa kivi kestää, mutta puu on edullinen

Suomalaiset pitävät kiveä turvallisimpana (84 prosenttia) ja kestävimpänä (83 prosenttia) rakennusmateriaalina. Puutalon etuina taas pidetään edullista hintaa (81 prosenttia) ja kaunista ulkonäköä (67 prosenttia). Vanhemmat, yli 65-vuotiaat vastaajat kuitenkin mainitsevat myös kiven edulliseksi rakennusmateriaaliksi yli kaksi kertaa muita ikäryhmiä useammin.

– Kivirakenteisen talon neliöhinta on keskimäärin kymmenen prosenttia puutalon neliöhintaa korkeampi (Lähde: Arvio laskettu Mittaviiva Oy:n kustannuslaskimella toisiaan vastaaville taloille)  Voi olla, että iäkkäämmät vastaajat tarkastelevat hintaa helpommin myös käyttöiän näkökulmasta, pohtii Betoniteollisuus ry:n  toimitusjohtaja Jussi Mattila.

Rakennusmateriaali halutaan valita itse

Tutkimuksessa vastaajille esitettiin väittämä, että ihmisten tulee saada itse päättää mistä materiaalista he rakentavat talonsa. Lähes kaikki vastaajat (94 prosenttia) olivat täysin tai jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa. Tiukimmin itsemääräämistä kannattavat kainuulaiset ja kymenlaaksolaiset. Nöyrimmin kunnan määräysvaltaan suhtaudutaan Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla.

Marraskuun alussa toteutettuun internetpohjaiseen kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 1390 yli 18-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa ihmisten asumistoiveita ja rakennusmateriaaleihin liittyviä mielikuvia. Tutkimuksen tilasi RTT ry / Betoni ja muuratut rakenteet, ja sen toteutti Aula Reseach Oy.

Raportit tulokset kokonaisuudessaan

Lisätiedot:

Jussi Mattila, toimitusjohtaja, Betoniteollisuus ry
Puh. (09) 1299 408, jussi.mattila@rakennusteollisuus.fi

Tiina Suonio, tuoteryhmäpäällikkö, Rakennustuoteteollisuus RTT ry (muuratut rakenteet)
Puh. (09) 1299 301, tiina.suonio@rakennusteollisuus.fi

Juha Vekkilä, partneri, Aula Research Oy
Puh. 050 352 5335, juha.vekkila@aularesearch.fi