Ajankohtaista

CE-merkintä pakolliseksi 1.7.2013

CE-merkintä tulee pääosalle rakennustuotteista pakolliseksi ensi heinäkuun alusta. Samalla CE-merkityiltä tuotteilta vaaditaan erillinen suoritustasoilmoitus, DoP. Muutos tulee olemaan suuri.

Rakennustuotteiden CE-merkinnällä valmistaja ilmoittaa tuotteen ominaisuudet yhdenmukaisella eurooppalaisella tavalla. CE-merkki mahdollistaa tuotteen markkinoinnin EU:n sisämarkkinoilla.

CE-merkinnän perustana on Eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin laatima harmonisoitu tuotestandardi, hEN. Se määrittää tuoteryhmittäin tuotteilta selvitettävät ominaisuudet, valmistuksen laadunvalvonnan vaatimukset ja CE-merkinnässä ilmoitettavat tiedot.

DoP täydentää CE-merkintää

CE-merkintää ei haeta viranomaisilta, vaan valmistaja kiinnittää merkin tuotteeseen, kun CE-merkin vaatimukset on täytetty. CE-merkinnän varmentamiseen tarvitaan useimmiten puolueeton kolmas osapuoli eli niin sanottu ilmoitettu laitos.
Suomessa CE-merkintä otetaan käyttöön valtaosin kerralla. Vientiä harjoittavilla yrityksillä on jo CE-merkki käytössään.

Rakennustuoteasetus tuo muutoksia myös CE-merkinnän dokumentteihin. Uutena menettelynä otetaan käyttöön suoritustasoilmoitus eli niin sanottu DoP. DoP kertoo tuotteen ominaisuuksien ilmoitetut arvot ja luokat. Valmistaja itse laatii ilmoituksen ja vastaa tietojen oikeellisuudesta. Suoritustasoilmoitus täydentää CE-merkinnässä olevia tietoa ja se on järkevää julkaista tuotteen valmistajan kotisivuilla.

Mikäli tuoteryhmälle on olemassa hEN-standardi, pitää tuotteella olla CE-merkki. Jos soveltuvaa hEN-standardia ei ole, tuotteelle voi hakea CE-merkintään johtavan eurooppalaisen teknisen arvioinnin ETAn.

Kansallisia tuotehyväksyntöjä voidaan käyttää, jos tuotteelle ei ole harmonisoitua tuotestandardia tai ETAa.
Tällä hetkellä hEN-standardeja on 412 tuoteryhmälle ja lisää tulee koko ajan. Arviolta CE-merkinnän käyttöönotto koskettaa noin 4 000 suomalaista rakennustuotteita valmistavaa yritystä ja se tulee kattamaan noin 80 prosenttia markkinoilla olevista rakennustuotteista.

Muurattujen tuotteiden CE-merkintä

Muuratut tuotteet CE-merkitään seuraavien harmonisoitujen tuotestandardien mukaisesti

SFS-EN 771-1: 2011 Poltetut tiilet
SFS-EN 771-2: 2011 Kalkkihiekkatiilet ja -harkot
SFS-EN 771-3: 2011 Betoniharkot
SFS-EN 15435 Muottiharkot
SFS-EN 771-4: 2011 Höyrykarkaistut kevytbetoniharkot
SFS-EN 845-1+A1: 2008 Muuraussiteet, kiinnitysvanteet, kannakkeet ja konsolit
SFS-EN 845-2: 2003 Ylityspalkit
SFS-EN 998-2: 2010 Muurauslaastit

Lisäksi valmisteilla on kansallinen soveltamisstandardi prSFS 7001:2013: Muuratuille tuotteille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot, jossa esitetään suositus, mitkä ominaisuudet on ilmoitettava eri käyttökohteissa sekä ominaisuuksille asetetut vähimmäisvaatimustasot tai luokat.

Lisää tietoa antaa hEn Helpdesk (linkki www.henhelpdesk.fi), joka on rakennustuotteiden harmonisoituja tuotestandardeja koskeva sivusto.