Ajankohtaista

Kuntapäättäjät: rakennusten edulliset ylläpitokustannukset hankintahintaa tärkeämpää

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan kuntapäättäjät arvostavat rakentamisessa enemmän edullisia ylläpitokustannuksia kuin rakennusten edullista hankintahintaa. Rakennusmateriaalien ominaisuuksista tärkeimmiksi nousevat kosteusturvallisuus, pitkäikäisyys ja paloturvallisuus. Lähes puolet vastanneista näkee elinkaaren aikaisten päästöjen hallinnan edistävän parhaiten rakennusten ympäristöystävällisyyttä.

Rakennusmateriaaleilta toivotaan korkeaa laatua ja matalia ylläpitokustannuksia Kyselyn avulla haluttiin selvittää kuntavaikuttajien näkemystä siitä, mitkä rakennusmateriaalien ominaisuudet ovat tärkeimpiä tehtäessä rakentamiseen liittyviä päätöksiä. Näiksi nimettiin kosteusturvallisuus, pitkäikäisyys ja paloturvallisuus. Myös energiatehokkuus ja edulliset ylläpitokustannukset nousivat korkealle.

– Merkillepantavaa on, ettei edullinen hankintahinta noussut valintakriteereitä arvioitaessa tärkeäksi tekijäksi, kommentoi Aula Researchin Melina Mäntylä

Elinkaariajattelu lyönyt läpi Kuntavaikuttajat arvioivat myös keinoja, joilla voidaan kaavoituksessa edistää ympäristöystävällisyyttä. Vastaajista vain 1 % korostaisi rakentamisen aikaisia päästöjä, kun jopa 36 % kiinnittäisi huomiota rakennuksen koko elinkaaren aikaisiin päästöihin.

– On hienoa huomata, että elinkaarenaikaisten päästöjen merkitys on jo näinkin laajasti tiedostettu. Tähän meidän tulisi rakennustuoteteollisuudessa nyt vastata, kun eurooppalaiset standardit elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten mittaamiseen on saatu valmiiksi, kommentoi tuoteryhmäpäällikkö Tiina Suonio Rakennustuoteteollisuus RTT ry:stä

Tausta: Tutkimus tehtiin tammi-maaliskuussa 2013. Tutkimus herätti paljon kiinnostusta ja siihen vastasi 1412 kuntavaikuttajaa. Vastaajista 938 on kunnanvaltuutettuja ja 474 vastaajaa edustaa kunnanjohtajia, teknisen toimen johtajia ja teknisestä toimesta, rakentamisesta ja kaavoituksesta vastaavia virkamiehiä. Vastaukset jakautuivat maantieteellisesti ympäri Suomen ja kaikki maakunnat sekä väkiluvultaan erikokoiset kunnat ovat otoksessa edustettuina oikeassa suhteessa. Valtuutettujen osalta myös puoluejakauma noudattaa valtuustojen paikkajakoa tällä valtuustokaudella. Tutkimuksen toteutti Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n Betoniteollisuus ja muuratut rakenteet -ryhmän toimeksiannosta Aula Research.

Lisätietoja: Melina Mäntylä, Aula Research p. 040 821 7842 Jussi Mattila, Rakennustuoteteollisuus RTT ry p. 0400 637 224 Tiina Suonio, Rakennustuoteteollisuus RTT ry p. 050 466 0297