Elinkaari

Huhtasuon koulu- ja päiväkotikeskus, Jyväskylä

Huhtasuon koulu- ja päiväkotikeskus Jyväskylässä on toteutettu elinkaarimallilla. YIT Rakennus Oy:n ja Caverion Oy:n muodostama konsortio toimii kohteen palveluntuottajana, joka suunnittelee ja rakentaa kiinteistön sekä huolehtii sen ylläpidosta seuraavat 20 vuotta. Kaupunki maksaa käytettävissä olevista tiloista palvelumaksun.

Tilat on suunniteltu käyttäjän tarpeita silmällä pitäen. Kahdessa osassa valmistuvassa rakennuksessa aloittavat ensin päiväkoti ja erityiskoulu sekä myöhemmin yhtenäiskoulu. Valmiina rakennus tarjoaa oppimisympäristön noin 1 000 lapselle ja nuorelle.

Hankkeen lähtökohtana oli tarve uudistaa alueen peruspalvelukiinteistöjä. Elinkaarimalli tarjosi Jyväskylän kaupungin Tilapalvelulle mahdollisuuden hankkia hyvin käytettävät tilat ja oikeat olosuhteet peruspalvelujen tuottamiseen 20 vuoden ajaksi sekä mahdollisuuden uudenlaiseen riskienhallintaan.

Hankinnan kustannukset koostuvat 35 miljoonan euron rakennusurakasta ja noin miljoonan euron vuosittaisesta palvelumaksusta. Elinkaaripalveluihin kuuluvat muun muassa kiinteistön ylläpito, siivous, korjaukset ja energiankulutus.

Energiatehokkuus oli keskeisesti esillä hankkeessa jo kilpailuvaiheesta asti. Tarjoukset sisälsivät maksimikulutuksen lämmitykselle, sähkölle ja vedelle. Mikäli energiankulutus alittaa sopimuksen maksimimäärän, säästö jaetaan puoliksi. Mikäli kulutus ylittyy, palveluntuottaja maksaa ylimenevän osan. Energiatehokkuus on otettu kokonaisvaltaisesti huomioon rakenteissa ja kiinteistötekniikassa.

Elinkaarimallin sopimusaika on pitkä. Rakennusliikkeen on panostettava pitkäaikaiskestävyyteen sekä sekä huolto- ja korjauskustannusten minimoimiseen.