Ajankohtaista

Pientalotyömaat vaarallisimpia rakennustyömaita

Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että pientalotyömaat ovat edelleen

vaarallisimpia rakennustyömaita johtuen työturvallisuusmääräyksien

laiminlyönneistä. Vuoden 2013 aikana omakotitalotyömailla sattuneissa

tapaturmissa kuoli kolme työntekijää. Tämän vuoksi rakennusalan työsuojelun

valvontaa kohdistetaan yhä enemmän pientalotyömaihin.

 

Rakennusalan työturvallisuusviikolla 5-9. toukokuuta järjestetään myös

valtakunnallinen Telinetorstai -toimintapäivä, minkä teemana ovat

putoamissuojaus sekä henkilökohtaiset putoamisen estävät varusteet.

 

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueiden rakennusalan tarkastajat

suorittavat viikon aikana tehovalvontaa omakotitalotyömaille. Tavoitteena

on työturvallisuuden tason nostaminen ja työtapaturmien määrän

vähentäminen. Tarkastuksilla kiinnitetään erityisesti huomiota

putoamissuojauksen järjestämiseen, työtelineisiin ja tikkaiden sekä

henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttöön.

 

Tarkastuksien yhteydessä selvitetään myös ovatko rakennushankkeen osapuolet

rakennuttaja ja urakoisijat sopineet selkeästi työmaan päätoteuttajan ja

työsuojelusta vastaavan henkilön nimeämisestä.

 

Lisätietoa työturvallisesta rakentamisesta:

http://www.tyosuojelu.fi/fi/rakennustyonturvallisuus

 

Lisätietoja:

Etelä-Suomen AVI, työsuojelun vastuualue, työolosuhdepäivystys puh. 0295 016 000

Itä-Suomen AVI, työsuojelun vastuualue, ylitarkastaja Pasi Karttunen puh. 0295 016 969

Lounais-Suomen AVI, työsuojelun vastuualue, tarkastaja Juha Sinerjoki puh. 0295 029 285

Länsi- ja Sisä-Suomen AVI, työsuojelun vastuualue, ylitarkastaja Janne Hokkanen puh. 0295 018450

Pohjois-Suomen AVI, työsuojelun vastuualue, ylitarkastaja Lasse Kytömäki puh. 0295 017 610