Ajankohtaista

Ryhmärakennuttamisen lakiehdotus turvaa kuluttajaa

Ryhmärakennuttamisen suosio on selvässä kasvussa. Aktiiviset asukkaat ovat toteuttaneet yhdessä niin muutaman asunnon ryhmiä kuin isoja kerrostaloja. Hyvien kokemusten tueksi haetaan nyt selviä pelisääntöjä.

Ryhmärakennuttaminen (RR-malli) on asukaslähtöinen vaihtoehto uusien asuntojen toteuttamiseen. Joukko tavallisia kansalaisia toimii yhteisen rakennushankkeen rakennuttajina. Asukkaat käynnistävät rakennushankkeen omatoimisesti tai lähtevät mukaan riippumattoman tahon (esim. rakennuttajakonsultin) valmistelemaan rakennushankkeeseen jo sen varhaisessa vaiheessa.

Asukasryhmä päättää kuitenkin itse aina rakennushankkeen johtamisesta sekä suunnittelu- ja rakennusratkaisuista. Hankkeeseen osallistuvat kantavat itse riskin hankkeen teknisestä ja taloudellisesta onnistumisesta

– RR-malli on monille tuttu vaihtoehto pientalorakentamisesta. RR-malli on nyt laajenemassa varteenotettavaksi vaihtoehdoksi myös kerrostalohankkeisiin, Ryhmärakennuttajat ry:n puheenjohtaja Juha Sarakorpi sanoo.

Sarakorpi painottaa hankkeen huolellista valmistelua ja suunnittelua. Se on onnistumisen perusedellytyksiä. Ryhmärakennuttajan on ymmärrettävä muun muassa eri urakkamuotojen vaikutus projektin riskeihin. Asunto-osakeyhtiön muodossa rakennettavassa hankkeessa jokaisen osakkaan ongelmat vaikuttavat koko yhtiöön ja muihin osakkaisiin.

Hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on ryhmärakennuttamisen edellytysten parantaminen. Oikeusministeriön asettama työryhmä esitti keväällä, että RR-mallista tulisi säätää oma laki. Lakiehdotus tulee hallituksen esityksenä eduskunnan käsittelyyn loppuvuodesta.

– Lain tärkein tavoite on suojata kuluttajia, jotka lähtevät mukaan ryhmärakennuttamisen projektiin, sanoo elinkeinoasioista vastaava johtaja Anu Kärkkäinen Rakennusteollisuus RT ry:stä.

Kärkkäisen mukaan laki säätäisi, mitkä tiedot ryhmään mukaan tuleville asukkaille pitää antaa. Samoin konsultin toiminta tulisi myös tarkkaan säädetyksi. Laki ottaisi kantaa muun muassa konsultin ammatilliseen pätevyyteen, tehtäviin, vastuuvakuutuksiin ja konsulttisopimuksiin,

Anu Kärkkäisen mukaan olennaista on, että ryhmään mukaan lähtijöillä on selvä käsitys RR-mallin ja valmiin asunnon ostamisen eroista.

Lain piiristä on rajattu pois kohteet, joissa on korkeintaan kolme asuntoa. Ne voidaan rakentaa edelleen hartiapankin periaatteilla.

Lisää aiheesta:

Ryhmärakentamista Riddarsbyssä

http://www.ryhmarakennuttajat.fi