Ajankohtaista

Tiili ansaitsee arvonsa -Tiiliteollisuusliitto ry 85 vuotta

Kotimainen tiiliteollisuus yhdistyi Suomen Tiiliteollisuusliitto ry:n perustamisella vuonna 1929. Tarkoituksena oli valvoa ja edistää yhteisiä, teknillisiä, taloudellisia, hallinnollisia ja lainopillisia etuja.

Nyt Tiiliteollisuus ry on kolmen Suomessa edelleen toimivan tiilenvalmistajan, Wienerbergerin, Tiilerin ja Raikkosen yhteistyöelin, joka edistää oikeaoppista tiilirakentamista maassamme.

Suomessa myydään tänä vuonna arviolta 30 miljoonaa tiiltä, kun vielä 2000-luvun alussa määrä oli noin 80 miljoonaa.

– Jostain syystä tiili ei ole siinä arvossa, jossa sen kuuluisi kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti olla. Menneelle emme voi mitään, mutta tulevaisuuteen voimme vaikuttaa, Tiiliteollisuuden puheenjohtaja, Raikkonen Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Raikkonen toteaa.

– On erittäin tärkeää, että Suomessa toimivat valmistajat kehittävät tiilirakentamista yhdessä. Osallistumme tiilirakentamisen standardien ja rakennustapaohjeiden laadintaan ympäristöministeriön edellytysten mukaisesti. Tällä varmistetaan, että tuotteet ovat ajantasaisten määräysten mukaisia ja testattuja, Jaakko Raikkonen jatkaa.

Rakentaminen saatava kasvuun

Tiiliteollisuuden merkkipäivää vietettiin marraskuun puolivälissä juhlaseminaarissa.

– Voimme olla ylpeitä tiilen historiasta, mutta emme tyytyväisiä tiilirakentamisen nykyiseen tasoon Suomessa, Raikkonen totesi.

Hänen mukaansa alan suurin haaste on rakentamisen vähäinen volyymi.

– Rakentaminen on saatava kasvuun. Ihmisten hyvinvointi, asumisen keskittyminen kasvukeskuksiin ja valtiovallan toimenpiteiden ennakoimattomuus ovat isoja asioita ratkaistavaksi.

– Perusasiat on saatava ensin kuntoon. Sen jälkeen voidaan tarttua muihin haasteiin kuten materiaalien väliseen kilpailuun. Rakentamisen laadun ja kohtuullisten asuinkustannuksien varmistamiseksi materiaalien tasapuolinen kohtelu on olennaista. Puun käytön edistäminen julkisin varoin ei ole tätä päivää, Raikkonen toteaa.

Seminaarissa julkistettiin Tiiliteollisuusliiton historiikki. Fil.kand. Lauri Seppäsen kirjoittama ”Tiilenpäitä laskemassa” kartoittaa tiiliteollisuutta 1970-luvun energiakriisistä nykypäiviin. Kirjassa kerrotaan, miten energiakriisistä alkanut voimakas rakennemuutos myllersi koko tiiliteollisuuden.

Vahva materiaali kestävään rakentamiseen

Jaakko Raikkonen muistuttaa, että tiili on ympäristön kannalta ylivoimainen rakennusmateriaali niin puhtaaksimuurattuna kuin rappausalustana.

– Tiilenvalmistuksen osuus Suomen kokonaispäästöistä on vain 0,04 prosenttia vuodessa. Bionova Oy:n tekemän selvityksen mukaan jo reilun 50 vuoden käytön jälkeen energiaa säästävä tiilijulkisivu kääntää hiilijalanjäljen positiiviseen suuntaan, Jaakko Raikkonen kertoo.

Julkisivun osuus rakentamisen kokonaiskustannuksista on vain muutama prosentti, mutta materiaalia valittaessa tulee aina kiinnittää huomiota sen elinkaareen ja hoitokustannuksiin. Tiilijulkisivu on lähes huoltovapaa, se ikääntyy kauniisti ja on lisäksi täydellisesti kierrätettävä materiaali. Tämä puoltaa tiilen valintaa julkisivuksi myös tulevissa rakennuksissa.

 

Lisätietoja

Jaakko Raikkonen, hallituksen puheenjohtaja, Tiiliteollisuus ry

050 557 1103, jaakko.raikkonen@raikkonen.fi

 

www.tiili-info.fi

 

Tiiliteollisuus on kolmen Suomessa toimivan tiilenvalmistajan, Wienerbergerin, Tiilerin ja Raikkosen, muodostama markkinoinnillinen ja teknillinen yhteistyöelin. Sen tavoitteena on jakaa tietoa tiilestä ja oikeaoppisesta tiilirakentamisesta, sekä olla mukana vaikuttamassa erilaisissa rakennusalan tutkimus- ja yhteistyöelimissä ja näin auttaa niin kuluttajia kuin ammattilaisiakin valitsemaan ja tekemään onnistuneita ratkaisuja.

  • Wienerberger Oy Ab kuuluu itävaltalaiseen Wienerberger AG konserniin, joka on vuonna 1819 perustettu maailman johtava tiilenvalmistaja. Suomessa tiiliä valmistetaan kahdella tehtaalla: Korialla sekä Lappilassa, jossa tiiliä on valmistettu vuodesta 1928 alkaen. www.wienerberger.fi
  • Tiileri-tehtaisiin kuuluvat Keramia Oy, Seppälän Tiili Oy ja Ylivieskan Tiili Oy, jotka ovat erikoistuneet perinteisten poltettujen tiilien ja tiililaattojen valmistukseen. Tiileri on vuonna 1952 perustettu kotimainen yritys, joka on myös merkittävä tulisijavalmistaja. www.tiileri.fi
  • Raikkonen Oy on suomalainen perheyhtiö jo kolmannessa polvessa. Yritys on perustettu vuonna 1932 ja se valmistaa poltettuja tiiliä Loimaalla. www.raikkonen.fi