Referenssit

Kööpenhaminan Sluseholmen, modernin tiiliarkkitehtuurin aarreaitta

Sluseholmen on Tanskan Kööpenhaminan eteläisessä satamassa sijaitseva keinotekoinen saarien ja kanaalien muodostama niemimaa.

Tanskalainen, useasta työstään palkittu arkkitehti Anna Maria Indrio nostaa Sluseholmenin hyväksi esimerkiksi onnistuneesta uudesta kaupunkiympäristöstä.

– Alue on kerrostalokortteleihin perustuvan yleiskaavansa vuoksi ehkä liiankin yhtenäinen. Sen ilmeeseen tuovat kaivattua vaihtelua eri arkkitehtitoimistojen suunnittelemat ja julkisivuiltaan toisistaan hyvinkin paljon poikkeavat rakennukset. Kaavassa sallittiin myös arkkitehtoniset kokeilut, Indrio kertoo.

Modernin tiiliarkkitehtuurin ystäville Sluseholmen on todellinen aarreaitta. Julkisivuista löytyy toinen toistaan kekseliäämpiä keinoja käyttää kestävää ja kaunista tiiltä.

Sluseholmenissa yllätyksellisyyttä ja monimuotoisuutta on pyritty saamaan aikaan vaihtelevilla julkisivuratkaisuilla, vaikka kaavaa on moitittu melko rajoittavaksi.

Uuden asuinalueen kehittäminen vetovoimaiseksi on helpommin sanottu kuin tehty eikä kerran nuivahtamaan päässeen kaupunkikeskustan elävöittäminenkään helppoa ole. Anna Maria Indrio kertoo, minkälaisella reseptillä onnistuminen on mahdollista.

– Alueelle tarvitaan tarina. Sluseholmenin tarina rakentuu kanaaleiden muodostaman veden ja rakennusten muodostamien kortteleiden välisestä suhteesta. Siihen liittyy oletus, että rakennusten tulee olla vertikaalisia ja eri arkkitehtien suunnittelemia.

– Nämä suuntaviivat osoittautuivat alueelle erittäin tärkeiksi. Vaikka niitä moitittiinkin hyvin rajoittaviksi, ne ovat tärkein tekijä Sluseholmenin onnistumiselle.

Tiivis kaupunkirakenne mahdollistaa palvelut, joita ihminen modernilta kaupungilta odottaa. Juuri se tekee Anna Maria Indrion mielestä eteläisen Euroopan kaupungeista niin kiehtovia.

Julkisten tilojen hierarkia tarjoaa alueita erilaisille toiminnoille. Tilaa löytyy leikille, mietiskelylle, pallopeleille, shakille ja modernille elämälle selvästikin välttämättömän cappuccinon juomiselle. Indrio huomauttaa, että monissa uusissa ympäristöissä julkiset tilat ovat muodostuneet vahingossa, ilman tietoista suunnittelua. Sluseholmenistakin julkiset aukiot puuttuvat, sillä siellä vesi asettaa omat rajoituksensa. Sluseholmenin viereen on tosin jo suunnitteilla kulttuuriaukio.

 

 

Kuvat: : C.F. Møller Architects