Ajankohtaista

Matala-alkalinen tasoite varmistaa laatulattian

Terveellinen sisäilma ja oikein toimiva lattiarakenne ovat riippuvaisia betonin riittävästä kuivumisajasta. Valun päälle levitettävä matala-alkalinen tasoite varmistaa laadukkaan lopputuloksen.

Kosteaksi jääneen betonilattian ja sen päälle levitetyn muovimaton seurauksena heikentynyttä sisäilman laatua on koetettu parantaa yleensä poistamalla vanha muovimatto ja liima, lämmittämällä lattiaa ja tehostamalla ilmanvaihtoa. Näin on pyritty nopeuttamaan sisäilmaoireilua aiheuttavien haitallisten yhdisteiden poistumista betonilaatan pinnalta.

TkL Pertti Metiäinen on tutkinut tämän korjaustavan tehokkuutta. Tutkimusten johtopäätös on, että muovimattojen sisältäessä TXIB-pehmitintä korjaustapa on ollut riittävän tehokas. Sen sijaan uudempien, ftalaattia sisältävien muovimattojen tapauksessa sisäilman laatuongelmat eivät ole poistuneet.

Laastiteollisuus on kehittänyt uusia tuotteita, joiden tehtävänä on katkaista haitallisten yhdisteiden kulkeutuminen sisäilmaan. Olennaista on, että betonin päälle asennettava lattialaasti on matala-alkalista.

_ Laasti blokkaa haitta-aineet rakennuksen käytön alkuvaiheessa, jolloin rakennekosteutta on väistämättä vielä jäljellä. Tutkimustuloksen kiistattomuus ei valitettavasti ole vielä vakuuttanut kaikkia rakennuttajia, sanoo toimitusjohtaja Jarmo Heikkinen Heikkinen-yhtiöistä.

Viime aikoina Heikkinen-yhtiöiden lattiaurakoihin on liittynyt yhä useammin uusi työvaihe, tasoitteen asennus.

_ Tasoitteen levittäminen on hyvä lisävarmistus. Kaikkein olennaisinta on silti se, että lattian annetaan kuivua kunnolla, Jarmo Heikkinen muistuttaa.

Kosteuden mittaaminen on sekin tehtävä oikea-aikaisesti ja olosuhteet huomioon ottaen. Betonin lämpötilalla on olennainen vaikutus kosteusmittaustulokseen. Lämpötilan tulisi olla +18 °C, jotta kosteusmittauslukema on luotettava.

_ Missään tapauksessa ei pitäisi asettaa muovimattoja pannaan, kuten toisinaan on vaadittu. Sen sijaan olisi annettava painoa tutkimustuloksille sekä oikeille rakentamisratkaisuille ja toimittava niiden mukaisesti, Jarmo Heikkinen sanoo.

Yhtenä ratkaisuna hän näkee pikatasoitteiden käytön lisäämisen. Matala-alkaalisten pikatasoitteiden kuivumisaika on perinteisiä tasoitteita selvästi lyhyempi. Pikatasoitteiden hinta on vajaan viidenneksen korkeampi, mutta toisaalta aikasäästö kompensoi korkeamman hinnan. Ruotsissa pikatasoitteiden osuus kaikista lattiatasoitteista on yli puolet, Suomessa toistaiseksi alle viisi prosenttia.

matala-alkalinen_kivitalo_iso-omena

Espoossa Ison Omenan laajennuksen lattiat varustettiin matala-alkaalisella tasoitteella ennen pinnoitteen levittämistä.