Ajankohtaista

TTY:n talvikorjaushankkeesta ohjeita ammattilaisille

Vaikka talvikorjaamisen työtapoja sekä syitä sen vähyyteen on tutkittu pitkään, on kattavan ohjeistuksen puute ollut yksi suurimmista syistä, miksi talvikorjaamista ei osata nähdä mahdollisuutena kesäkorjaamisen rinnalla.  Ratkaisuksi talvikorjaamisen yleisen tiedonpuutteen ja asenteen muuttamiseksi todettiin tarve talvikorjausohjeelle ja laadunvarmistusjärjestelmälle sekä tiedon tehokas välittäminen alan osaajille.

TTY:llä alkoi lokakuussa 2016 vuoden kestävä talvikorjausohjeen kirjoitushanke. RTT:n Muuratut Rakenteet ryhmä on mukana laatimassa ohjeita sekä rahoittamassa hanketta.

Lisätietoa