Ajankohtaista

Kaupunkikehitys vaatii elinkaarijohtamista

Kaupunkikehitys vaatii elinkaarijohtamista

Näin sanoo Miro Ristimäki, joka tutki väitöskirjassaan elinkaarinäkökulman huomioimista kaupunkikehittämisessä. – Suurin yllätys oli eri osapuolten yhteistyön puute.

Miro Ristimäki toimii projektipäällikkönä Boost Brothers Oy:ssä. Elinkaarihankkeet ovat tulleet hänelle jo aikaisemmin tutuiksi rakennusalan isojen yritysten palveluksessa.

– Elinkaarihankkeissa oli osaoptimointia suunnittelun, rakennuttamisen, rakentamisen ja ylläpidon välillä. Kukaan ei vahdi lopputulosta.

– Ajattelin, että onko tosiaan näin ja jos on, niin miten tilanne voidaan parantaa.

Tästä syntyi Miro Ristimäen väitöskirjan aihe ja tutkimustensa tuloksena hän loi uuden termin: elinkaarijohtaminen.

Mitä on elinkaarijohtaminen?

Elinkaarijohtamisen avulla rakennetun ympäristön elinkaarivastuuta lisätään ja johdetaan niin, että yhteisesti asetetut elinkaaritavoitteet toteutuvat. Käytännön hyöty rakennetun ympäristön toimijoille on elinkaarijohtamisen tuoma kestävän kehityksen arvonluontipotentiaali.

Miro Ristimäen mukaan elinkaarijohtaminen alkaa nimenomaan vastuun näkökulmasta.

– Kaupunkikehityksessä eri liiketoimintamallit eivät tue toisiaan. Julkinen ja yksityinen sektori ovat liian etäällä toisistaan. Esimerkiksi kaavoituksessa kukaan ei oikein tiedä, kuka on vastuussa lopputuloksesta ja elinkaaresta.

– Rakennushankkeille luodaan tavoitteet sekä investoinnille että rakennusaikaiselle budjetille, mutta elinkaaren taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset jäävät varjoon. Elinkaarijohtamisella voidaan osoittaa, että säästämällä rahaa ja resursseja, säästetään myös ympäristöä.

Markkina-arvo päätösten perusteena

– Elinkaarivastuu ja -johtaminen pitää osoittaa markkina-arvon kautta. Nyt tehtävät päätökset luovat hankkeelle arvoa myöhemmin sekä omistajille, käyttäjille että muille sidosryhmille. Saatava lisäarvo on osattava myös jakaa oikeudenmukaisesti osapuolten kesken.

Ristimäki korostaa, että rakennusalan on itse löydettävä elinkaarihankkeissa luotava arvo.

– Jos elinkaarijohtamista aletaan ohjata poliittisesti, elinkaarta tarkastellaan vain sen vuoksi ja ala byrokratisoituu.

– Vastuu kuuluu kaikille, mutta paras vastuunkantaja on tuleva omistaja. Elinkaarimalli tarvitsee johtajan. Jos elinkaareen liittyvät asiat ovat ripotellen vähän jokaisen asialla, ei kukaan ole kuskin paikalla.

Koko juttu Kivestä Muuraamalla -lehdessä tästä linkistä