Ajankohtaista

Kestävä Kivitalo 2017 -palkinto Espoon Asunnot Oy:lle

Kestävä_Kivitalo_magneettikatu_kulma
Espoon_Asunnot_Magneettikatu 14_ilta
Magneettikatu_14_pistetalo

Espoon Asunnot Oy / Magneettikatu 14 on suunniteltu ja toteutettu paikallarakentamisen hyviä perinteitä vaalien. Sen toteuttajille myönnettiin vuoden 2017 Kestävä Kivitalo -palkinto.

Kohteen arkkitehtonisessa toteutuksessa on onnistuttu yksinkertaisin tehokeinoin luomaan moderni, mutta samalla ajaton lopputulos. Kahden pistetalon väliin jäävän kaarevan talon pyöreälinjaisuus on hienostuneella tavalla otettu osaksi myös sisäpihanpuolen julkisivuarkkitehtuuria, jossa rakennuksen nurkkien pyöristetyt linjat yhdessä valkoisen rappauksen kera henkivät aitoa funktionalistista ajattomuutta. Laadukkuutta ja karaktääriä kohteelle luovat niin ikään pitkistä mustista tiilistä muurattu pohjoisjulkisivun jalusta, sekä pihanpuolen sisäänkäyntien korostukset, jotka antavat kohteelle hienostuneen ja ajattoman leiman.

Rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on ajateltu pitkää elinkaarta, asumisviihtyvyyttä ja rakennuksen elinkaaren aikaisia käyttökustannuksia.

Laadukkaan lopputuloksen arvoa lisää myös se, että se on vuokratuotantokohde, joka laadukkaasta toteutuksestaan huolimatta on alittanut rakennuskustannuksiltaan myös sille asetetun kustannustavoitteen.

                      Laajempi artikkeli kuvineen on ladattavissa osoitteessa www.kivitalo.fi

Espoon Asunnot Oy / Magneettikatu 14

 • Rakennuttaja: Espoon Asunnot Oy
 • Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy
 • Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Jonecon Oy
 • Pääurakoitsija: Lujatalo Oy
 • Julkisivut: paikallamuuratut ja pääosin rapatut
 • Välipohjat: paikallavaletut
 • Kantavat seinät: betonielementtejä
 • Kokonaiskerrosala: 9 480 k-m2
 • Asuntojen kerrosala: 6 900 k-m2, 115 asuntoa
 • Yhteistiloja, lämmintä tilaa 1 800 m2
 • Autohalli: 2 230 m2
 • Kestävä Kivitalo -palkinto 2017

Kestävä Kivitalo -palkinto

Kestävä Kivitalo -palkinto myönnetään yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat osallistuneet laadukkaasti tiilestä ja betonista paikalla rakennettujen rakennusten toteutukseen. Toiminnalle luotiin suuntaviivat vuonna 1994 Rudus Oy:n (silloinen Lohja Rudus) aloitteesta.

Vuoden 2017 palkinnon saivat Espoon Asunnot Oy / Magneettikatu 14:n toteuttajat:

Pääsuunnittelija: Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy

Rakennuttaja: Espoon Asunnot  Oy

Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Jonecon Oy

Urakoitsija: Lujatalo Oy