Ajankohtaista

Redi – muurareiden onnistunut suururakka

Syksyllä valmistunut Kalasataman kauppakeskus Redi on ollut jättimäinen rakennushanke myös muurareille. Puolentoista vuoden aikana muurattiin yli 3,5 hehtaaria seinää.

Katso laajempi artikkeli täältä

Kauppakeskus Redi on jo vuoden päivät ollut valmiissa hahmossaan, jossa myös muurattujen pintojen osuus on merkittävä.

Miljardiluokkaan yltävän hankkeen muuraustöiden suuruudesta kuvaa antaa se, että keskimäärin 15 muuraria on tehnyt pitkää päivää yhtäjaksoisesti puolentoista vuoden ajan. Sen jälkeen on vielä riittänyt runsaasti muurattavaa talotekniikkaläpivientien ympärillä.

– Tekniikkakuiluissa on tehty töitä koko hankkeen aivan loppumetreille asti. Se on merkinnyt sitä, että muurarienkin osaamista on vastaavasti tarvittu. Tämähän on uutta rakentamisessa, sillä perinteisesti muurarit ovat voineet tehdä osuutensa ja siirtyä sen jälkeen muille työmaille. Talotekniikan määrän valtava kasvu on mullistanut rakentamista tässäkin suhteessa, pohtii muuraustyönjohtaja Kai Elo SRV:stä.

Vaativia rakenteita

Pääosa, noin 85 prosenttia, Redin muuratuista pinnoista on sävyltään vaaleanharmaata kalkkihiekkatiiltä. Redissä Kahi-tiiltä on tarvittu sekä ääneneristys- ja kosteusteknisistä että esteettisistä syistä. Viisteponttiharkkoa on käytetty erityisesti esteettistä syistä; sen yhteydessä ei tarvita lainkaan tasoitetta.

– Muuratut seinät ovat Redissä muutamaa poikkeusta lukuunottamatta ei-kantavia. Seinät toteutettiin joko kalkkihiekkatiili-, raudoitettuina Leca-harkko- tai betonivaluharkkoseininä, jotka tuettiin vaakasuuntaan teräspilareilla. Törmäyskuormille mitoitetut lastauslaiturin lämmöneristetyt seinät toteutettiin raudoitetuin 340 millimetriä paksuin lämpöharkkorakentein. Korkeissa tekniikkakuiluissa haastetta aiheuttivat suurikokoiset läpimenot, kertoo Swecon Jari Tirronen, yksi Redin rakennesuunnittelijoista.

– Esimerkki vaativasta suunnittelukohteesta on paikoituskerrosten korkeiden tiiliseinien ja niihin kiinni sijoitettujen teräspilareiden yhteistoiminta. Teräspilarit on sijoitettu kuormituksesta riippuen 4-8 metrin etäisyydelle toisistaan, Tirronen kertoo.

Korkeissa kerroksissa osa muuratuista seinistä toimii IV-konehuonetiloissa liittolaattavälipohjien kantavina seininä. Väliseinälinjat Redin käytävillä ovat poikkeuksellisen pitkiä, pisimmillään jopa yli sata metriä. Seinälinjan paikka sai poiketa enintään kolme millimetriä suunnitellusta.

Kauppakeskus Redi, Helsingin Kalasatama

  • Rakennuttaja: SRV Rakennus Oy
  • Projektinjohtourakoitsija: SRV Rakennus Oy
  • Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Pekka Helin & Co Oy
  • Rakennesuunnittelu: Sweco Rakennetekniikka Oy
  • Runkorakenne ja julkisivu: paikallavalurunko, paikallamuurattu julkisivu
  • Laajuus: 111 000 br-m2 (kaupallista liiketilaa 64 000 br-m2 + pysäköintitilaa)
  • Rakennusaika: 2015-2018
  • www.redi.fi