Ajankohtaista

Kolme kiveä käännettäväksi

Yksi tärkeimmistä tulevaisuuden haasteista on kaupungistuminen ja sitä myöten rakennetun ympäristön kysymykset. Sekä tulevaisuuden hyvän elintason turvaava taloudellinen kasvu että ympäristön kestävyydestä huolehtiminen ovat haasteita, joihin vastaukset löytyvät juuri tiheän asutuksen ja elämisen kaupungeista.

Talouskasvu syntyy kaupungeissa ja toimeliaisuus vaikuttaa ympäristöön. Kaupungit toimivat siis entistä enemmän yhteiskunnan kehityksen kiihdyttiminä.

Kestävä kaupungistuminen on yhteiskunnallinen valinta, jolla Suomi vastaa kansainvälisiin megatrendeihin ja rakentaa hyvän elämän kivijalan myös tuleville sukupolville.

Kolme kiveä käännettäväksi

  1. Ohjataan rakennettua ympäristöä kokonaisuutena
  2. Annetaan tilaa innovaatioille materiaalineutraalilla sääntelyllä
  3. Minimoidaan päästöt viisailla valinnoilla

Ratkaisumme

  • Ohjataan kokonaisuutena rakennettua ympäristöä
  • Kaavoitetaan monipuolisesti kohtuuhintaisen asumisen varmistamiseksi
  • Tuetaan sääntelyllä innovaatiota ja reilua kilpailua
  • Minimoidaan päästöt kokonaisuutta tarkastelemalla

kivifaktaa.fi