Pientalot

Kaksi erillistä pientaloa samalla tontilla sopeutuvat niin toisiinsa kuin tontin muotoihin, mäntyihin ja avokallioon. Arkkitehdit Anu Puustinen ja Ville Hara Avanto Arkkitehdit Oy:stä saivat tilaajalta toimeksi suunnitella kaksi erillistaloa siten, että rakennukset asettuvat luontevasti tontille, tarjoavat molemmille taloille yksityisyyttä ja parhaat mahdolliset näkymät.

Rakennusten massoittelussa ylä- ja alakerta ovat kuin päällekkäiset, ristiin asetetut tikkuaskit. Vanha kiviaita, avokalliot ja männyt säästettiin. Niistä tuli olennainen osa pihaa ja katujulkisivua. Ylemmän kerroksen ulokkeiden alle muodostuu katettua terassia ja alemman kerroksen ulokkeiden päälle aurinkoista kattoterassia.

Saapuminen rakennuksiin on vaiheittainen. Kadulta astutaan pihalle kiviaidan portista ja noustaan talojen sisäänkäynneille joko maastoporrasta tai kivettyä pihapolkua pitkin. Tikkuaskien päissä on kadun puolella julkisivujen sisäänvedot, jotka muodostavat sisäänkäyntikatokset.

Sisäänkäyntiaulassa vastassa on pitkä näkymä läpi talon ja ”portaat taivaaseen”. Kulku johdetaan jouhevasti rakennuksen ylempään kerrokseen, jossa päätilat sijaitsevat. Kerroksia yhdistää avoin, lasikatteinen tila, johon päivänvalo siivilöityy.

Julkisivuissa on Wienerbergerin mallistosta pitkä, matala rouhea täystiili, jossa on kirjava poltto ja männyn kaarnaa muistuttavat sävyt. Julkisivujen limitys on sekalimitystä, sattumanvaraisen elävää. Julkisivut ja ulokkeiden alapinnat on ohutsaumamuurattu mustalla tiivislaastilla ilman jälkisaumausta. Näin muurattaessa tiilipinta korostuu saumojen jäädessä syvemmälle varjoon.

Tikkuaskitalot, Espoo

Rakennustyyppi: erillistalot

Suunnitteluvaihe: 2016–2017

Rakennusvaihe: 2017–2019

Bruttoala: 360 br-m2/ talo, yht. 720 br-m2

Tilaaja: yksityinen

Arkkitehtisuunnittelu: Avanto Arkkitehdit Oy /
Anu Puustinen ja Ville Hara, Arkkitehdit SAFA

Sisustusarkkitehti: 
 Poiat Office Oy/ Timo Mikkonen ja Antti Rouhunkoski

Rakennesuunnittelu: R J Heiskanen Oy / Kari Toitturi

Projektinjohto: Settle Oy

Runkourakoitsija: Laastu Oü

Julkisivujen muuraus: Muurausliike Sami Vanne Oy