Kestävä rakentaminen

Kestävä rakentaminen

Kestävä rakentaminen on rakennuksen koko elinkaaren ottamista huomioon. Vähäpäästöinen rakentamistapa syntyy kokonaisuudesta, ei yksittäisistä osista. Tärkeintä on rakentaa energiatehokas talo, joka soveltuu mahdollisimman hyvin tarkoitukseensa ja muuntautuu helposti tuleviin tarpeisiin.

Rakennuksen ympäristövaikutukset tulee ottaa huomioon jo suunnittelussa, sillä rakennuksen käytön aikana ympäristövaikutuksiin on vaikeaa ja kallista puuttua. Mitä aiemmin päästötehokkuus otetaan mukaan hankkeen tavoitteisiin, sitä varmemmin siihen päästään.

Kestävä rakentaminen on ekologista, mutta yhtä lailla tärkeää on, että rakennus on myös taloudellinen, teknisesti toimiva ja arkkitehtuuriltaan laadukas. Hyvällä muuntojoustavuudella on usein saavutettu sekä talouden, ympäristön että arkkitehtuurin kannalta hyviä tuloksia.

Kivitalon suunnittelijan viisaat valinnat

Tärkeimmät ympäristöystävällisen rakentamiseen vaikuttavat tekijät ovat samoja materiaaleista riippumatta. Kivirakentamisessa on kuitenkin tiettyjä erityispiirteitä, joita hyödyntämällä rakennuksen ympäristövaikutuksia voidaan pienentää.

Kivitalojen kestävyys on niiden pitkässä iässä, vähäisessä huollon tarpeessa ja kyvyssä säästää asumiseen käytettyä energiaa massiivisen rakenteensa ansiosta.

Kivirakenteet mahdollistavat myös pitkät jännevälit, joiden avulla voidaan rakentaa laajoja yhtenäisiä tiloja. Niitä voidaan jakaa joustavasti kevytrakenteisilla väliseinillä. Tämä helpottaa muunneltavuutta ja vähentää materiaalin- ja energiantarvetta, jos tiloja tai käyttötarkoitusta myöhemmin muutetaan.

Pitkä jänneväli mahdollistaa myös kuutiomaiset rakenteet, joissa ulkoseinän pinta-ala voi olla pienempi kuin monimuotoisemmissa rakennuksissa. Ohuet välipohjat puolestaan pienentävät ulkoseinän pinta-alaa kerroskorkeutta madaltamalla.

Kivitalon suunnittelijan kannattaa kiinnittää huomiota etenkin betonirakenteiden lujuuteen. Tarpeettoman suurta lujuutta välttämällä voi vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Lue lisää kivitalorakentamisen vaikutuksista ympäristöön, energiatehokkuuden merkityksestä kivirakentamisessa, kivitalojen elinkaaresta sekä kivipohjaisten rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksista.