Tiilet

Tiileri_142

Suomessa valmistetaan kahden tyyppisiä tiiliä: poltettuja savitiiliä ja kalkkihiekkatiiliä. Tiilten erot johtuvat käytettävistä raaka-aineista ja valmistustavasta.

Kalkkihiekkatiiltä ja poltettua tiiltä voi usein käyttää korvaamaan toinen toisiaan. Ainoastaan kohteissa, joissa vaaditaan korkeaa kuumankestävyyttä kalkkihiekkatiili ei ole materiaalina sopiva.

Poltetun tiilen käyttö on keskittynyt erityisesti pien-, rivi- ja kerrostalorakentamisen julkisivuihin sekä tulisija- ja hormirakenteisiin. Sen sijaan väliseinärakenteissa kalkkihiekkatiiltä käytetään poltettua tiiltä enemmän.

Molemmat tiilityypit soveltuvat julkisivuihin, mutta valintaan vaikuttavat makumieltymykset ja arkkitehdin näkemys. Poltetun tiilen suosioon julkisivuissa vaikuttanee kuitenkin myös sen pienempi lämpöliike.