Tiilet

Suomessa valmistetaan kahden tyyppisiä tiiliä: poltettuja savitiiliä ja kalkkihiekkatiiliä. Tiilten erot johtuvat käytettävistä raaka-aineista ja valmistustavasta.

Kalkkihiekkatiiltä ja poltettua tiiltä voi usein käyttää korvaamaan toinen toisiaan. Ainoastaan kohteissa, joissa vaaditaan korkeaa kuumankestävyyttä kalkkihiekkatiili ei ole materiaalina sopiva.

Poltetun tiilen käyttö on keskittynyt erityisesti pien-, rivi- ja kerrostalorakentamisen julkisivuihin sekä tulisija- ja hormirakenteisiin. Sen sijaan väliseinärakenteissa kalkkihiekkatiiltä käytetään poltettua tiiltä enemmän.

Molemmat tiilityypit soveltuvat käytettäviksi rakennusten julkisivuihin, valintaan vaikuttavat makumieltymykset ja arkkitehdin näkemys. 

Kaikki
Tiilet
Lisää artikkeleita