Tiilet

Kennoharkko

Kennoharkko on runkorakenteena käytettävä 50 cm paksu keraaminen harkko, jolla rakennettaessa ei tarvita erillistä lämmöneristettä, eristeenä toimii kennoharkkojen sisällä oleva ilma.

Harkot ovat valmiiksi pontattuja sekä mittaansa hiottuja, mikä helpottaa ja nopeuttaa asennusta. Pystysaumoja ei muurata ja vaakasaumat ohutsaumamuurataan, mikä merkitsee säästöä laastin menekissä. Ohut sauma varmistaa myös sen, ettei rakenteeseen synny eristävyyttä heikentäviä kylmäsiltoja. Massiivinen, U-arvoltaan 0,17 W/m2 K -vaatimuksen täyttävä, yksiaineinen ulkoseinärakenne takaa tasaiset sisäilman lämpötilat kaikkina vuodenaikoina. Rakenne ei sisällä orgaanisia kosteudelle alttiita tai homehtumisherkkiä rakenneosia eikä tiiviyden saavuttamiseksi tarvita erillisiä muovikalvoja.

Yksinkertainen rakenne on helppo rakentaa

Perustusten valmistuttua kennoharkkotalon muurauksen tärkein työvaihe on aloitus, sillä ohutsaumamuuraus vaatii huolellisesti tasatun alustan. Harkon alle tuleva laastikerros tulee vaaittaa mahdollisimman suoraksi. Sokkelin ja ensimmäisen harkkokerroksen välinen aloitussauma tehdäänkin hieman paksumpana esimerkiksi perinteistä muurauslaastia hyväksikäyttäen. Tasaussauman huolellinen teko ohjaa koko seinän muurauksen onnistumista. Varsinainen kennotiilien muuraus on varsin helppoa. Laasti levitetään jokaisen harkkokerroksen vaakasaumaan sitä varten suunnitellulla laastilevittimellä tai telalla. Ohuempien väliseinäkennoharkkojen muurauksessa voidaan käyttää myös ns. kastamismenetelmää.

Aukon ylityksiin omat palkkiharkot

Aukkojen ylityksissä käytetään kennoharkkojen kanssa yhteensopivia U-harkkoja, jotka valetaan työmaalla rakennesuunnittelijan suunnitelmien mukaisesti. Palkkien valu voidaan tehdä joko kunkin aukon päällä muurausvaiheessa tai vaihtoehtoisesti etukäteen maassa kaikki palkit yhdellä kertaa valaen.

Julkisivun pinnoitus

Kennoharkkotalon julkisivun voi rapata tai muurata tiilistä, mikä parantaa entisestään rakenteen energiatehokkuutta ja ääneneristävyyttä sekä takaa talolle pitkän ja huoltovapaan elinkaaren. Myös puuverhous on mahdollinen. Ohuiden saumojen ja keraamisen rakenteensa ansiosta kennoharkoista tehty seinä kuivuu nopeasti, mikä mahdollistaa sisäpuolisten töiden sekä julkisivurappauksen lähes välittömästi muurauksen jälkeen. Rakentamisaika lyhentyy ja eikä julkisivurappauksen lopullista valmistumista tarvitse odottaa perinteisen lämmityskauden ajan.

Kennoharkon perustiedot: Mitat 500x250x249 mm. U-arvo 0,17 W/m2 K ja puristuslujuus 8 MN/m2

Kennoharkkoja valmistaa Wienerberger Oy Ab