Tiilet

Poltetun tiilen ominaisuudet

Raaka-aineet: savi, hiekka, sahanpuru ja vesi

Tiheys

  • reikätiili: >1200 Kg/m3
  • umpitiili: >1500 Kg/m3

Lujuusominaisuudet

  • Puristuslujuus: 20….50 MN/m2
  • taivutusvetolujuus keskimäärin noin 6 MN/m²
  • virumaluku 0,75
  • kimmomoduuli noin 16 000 MN/m²

Valmistaja ilmoittaa CE-merkinnässä muurauskappaleiden puristuslujuuden keskiarvon. Tarvittaessa ilmoitetaan puristuslujuuden normalisoitu keskiarvo.

Lämpöominaisuudet

Pituuden lämpöpitenemiskerroin

  • tiili 5 x 10-6 1/°C.
  • muurattu rakenne 6 x 10-6 1/°C

Tiilen lämpökapasiteetti

  • tiheysalue 900–1200 kg/m3 Ca = 600 J/kgK
  • tiheysalue 1200–2000 kg/m3 Ca = 900 J/kgK

Keskimääräinen vedenimukyky 6..20 paino%

Tiilen vedenimunopeus n. 1…4 kg/m²/min

Vesihöyrynläpäisykerroin 10…40 x 10–12 kg/msPa

Sulamispiste n.1100°C