KAHI-tiilen ominaisuudet

Lujuus

Kalkkihiekkatiilien normaalit lujuusluokat ovat 15 ja 20 (puristuslujuus 15…25 MN/m2).

Tiheys

Kahi-tiilien ja -harkkojen tiheys on noin 1410…1800 kg/m3 ja ne kuuluvat tiheysluokkaan 1,6 tai 1,8.

Suuren tiheyden ansiosta kalkkihiekkatiiliseinien ääneneristävyys on hyvä.

Vedenimunopeus ja -kyky

Kalkkihiekkatiilet imevät suhteellisen hitaasti vettä. Tiilen/harkon vedenimunopeus on noin 1…2 kg/m2min ja vedenimukyky 10…21 %.

Kuivumiskutistuma/kosteusliikkeet

Muurauksen jälkeiselle kutistumalle sekä muurin kastumisesta ja kuivumisesta johtuvalle kosteusmuodonmuutokselle käytetään arvoja

– muurattuna 0,2 mm/m

– ohutsaumamuurattuna 0,15 mm/m.

Kalkkihiekkatiilet ja -harkot kestävät hyvin kosteutta, joten ne sopivat laatoitusalustaksi ja seinämateriaaleiksi myös märkätiloihin.

Palon- ja lämmönkestävyys

Kalkkihiekkatiilet ja muurauksessa käytettävät laastit ovat palamattomia rakennustarvikkeita.