Ajankohtaista

KIVITALOLASKIN – ilmainen palvelu pientaloa suunnittelevalle

Sivustoltamme löydät myös ilmaisen pientalorakentajan hankesuunnittelua helpottavan työvälineen, KIVITALOLASKIMEN. Laskimella voidaan arvioida yleisimpien pientalohankkeiden rakennuskustannukset vaiheessa, jolloin varsinaisia suunnitelmia ei vielä ole olemassa.

Laskimen avulla voidaan helposti ja nopeasti tarkastella ja vertailla eri rakennevaihtoehtojen ja materiaalivalintojen kustannusvaikutuksia. Omien materiaalivalintojensa perusteella laskimen käyttäjä saa pientaloratkaisulleen alustavan, sitoumuksettoman kustannusarvion. Hankesuunnitteluvaiheessa laskimeen määritellään esimerkiksi rakennuksen koko, muoto, kerrosluku ym. Samoin määritellään, lasketaanko kustannusarvio puutalolle tai kivitalolle. Alustavaa ja karkeata kustannusarviota voi tarkentaa sen mukaan, kun suunnitelmat valmistuvat sekä myös myöhemmin rakennustyön kuluessa.

Pientalohankkeen budjetoinnissa ja esisuunnitteluvaiheen päätösten tekemisessä erinomaisena apuna toimiva kivitalolaskin auttaa myös vertailtaessa eri talopakettien ja niistä saatujen tarjousten sisältöä ja laajuutta.

Lisää tietoa sivulla kivitalon kustannukset