Harkot

Harkkojen perustyypit

Muurattavat harkot

Harkot muurataan tavanomaisella muurauslaastilla M100/500 tai ohutsaumamuuraamalla. Harkoissa on valmiit urat, joihin asennetaan muurauksen yhteydessä vaakasuuntaiset harjateräkset. Urien ansiosta terästen ympärille saadaan riittävästi harkkolaastia, jotta teräksen suojaetäisyysvaatimukset täyttyvät. Raudoitteiden ansiosta muurattu harkkoseinä voi toimia myös maanpaineseinänä. Raudoitusterästen määrän, sijainnin ja laadun määrää aina rakennesuunnittelija.

Raudoitusurien lisäksi harkoissa voi olla valmiita onteloita, joihin on helppo asentaa putkituksia. Onteloiden kannet puhkaistaan muurauksen yhteydessä ja putkitus nostetaan muurauksen edetessä ylöspäin. Rasioita varten tarvittavat aukot leikataan kulmahiomakoneeseen kiinnitetyllä timanttiterällä. Asennuksen jälkeen rasia kiinnitetään laastilla paikoilleen.

Muurattavia harkkoja valmistetaan useita eri leveyksiä käyttötarkoituksen mukaan. Moduulimitoitus helpottaa harkkojen yhteensovittamista muiden rakennusosien, kuten esimerkiksi ovien ja ikkunoiden kanssa.

Muottiharkot

Betoni-, betonimuotti- ja lämpöeristeharkoista voidaan rakentaa betonirakenteita ilman erillisiä muottirakenteita. Ladottavailta harkoilta vaaditaan suurta mittatarkkuutta. Suunnittelussa tulee käyttää moduulimitoitusta.

Muottiharkkojen perustyypit:

  • Perusmuottiharkot, jotka mitoitetaan kantavina rakenteina
  • Eristemuottiharkot, joissa kuori toimii kantavana rakenteena
  • Väliseinäharkot, joita ei mitoiteta kantavana rakenteena

Muottiharkkoja ei muurata kiinni toisiinsa, vaan ne ladotaan päällekkäin ilman kiinnityslaastia. Muottiharkoissa on ontelot, jotka ladottuina muodostavat yhtenäisen verkoston. Muottiharkkojen latomisen jälkeen ontelot valetaan täyteen notkeaa betonimassaa, jolloin rakenteesta tulee tiivis ja yhtenäinen.

Harkoissa on valmiit paikat raudoitusteräksille. Raudoitteet asennetaan paikoilleen harkkojen ladonnan yhteydessä. Vaakasuuntaisen raudoituksen lisäksi muottiharkkoihin voidaan asentaa pystysuuntaisia raudoitteita, jolloin kantokyky vaakavoimille lisääntyy huomattavasti.

Ladottavan betonimuottiharkon korkeus on yleensä 200 mm ja seinäharkon pituus 600 mm. Lisäksi on saatavilla osa-harkkoja, joiden pituus on 1/3, ½ tai ¾ osaa perusharkon pituudesta. Seinärakenteen aukkoja ja kulmia varten on omat harkkotyyppinsä, joiden avulla rakenteen onteloverkosto saadaan tiiviiksi.

Eristemuottiharkot

Harkkojen lämmöneristeenä käytetään paisutettua polystyreeniä (EPS), joka on harkon sisä- ja ulkokuoren muodostavien betonikerrosten välissä. Lämmöneriste pysyy kiinni betonissa eristeeseen jyrsityn lohenpyrstöpontin avulla.

Eristemuottiharkkoseinän lämmönläpäisykerroin on ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetuissa asuinrakennuksissa vähintään 0,17 ja parhaimmillaan 0,11. Eristemuottiharkkoseinän paksuus on tällöin 400…500 mm.

Eristeharkkorakenne raudoitetaan rakennesuunnittelijan tekemän suunnitelman mukaan. Raudoitusmahdollisuuden ansiosta harkot soveltuvat ulkoseinien lisäksi hyvin kellarin maanpaineseiniin. Hyvä lämmöneristys ja rakenteen tiiviys pienentävät merkittävästi rakennuksen energiakustannuksia.

Harkkorakenteiden  mitoitusohjeet

 

liite_2016_kansi2_RGBliite_2016_kansi1_RGB