Harkot

Harkkojulkisivun pintakäsittelyt

Julkisivumateriaalin ja -käsittelyn valintaan vaikuttavat monet tekijät. Julkisivu viimeistelee rakennuksen arkkitehtonisen ilmeen ja luo mielikuvan esimerkiksi kivitalosta tai puutalosta. Tontin asemakaavamääräykset ja ympäröivä rakennuskanta asettavat usein rajoituksia valinnalle. Toivottavaa on, että rakennus sopii luontevasti ympäristöönsä ja ympäröivään rakennuskantaan.

Julkisivumateriaalia valittaessa kannattaa ottaa huomioon paitsi rakennusaikaiset, myös elinkaaren aikaiset kustannukset kuten huoltoväli, ylläpitokustannukset sekä materiaalin pitkäikäisyys. Lisäksi valintaan vaikuttavat mm. rakenteen paloturvallisuus sekä lämmönja ääneneristyskyky.

Julkisivun tulee suojata rakennetta toimia kosteus- ja rakennusteknisesti halutulla tavalla, olla sään- ja kulutuksenkestävä sekä olla huoltokustannuksiltaan edullinen.

Pintakäsittelyn valinnassa rakenteen ilmanpitävyyden ja vesihöyrynläpäisevyyden yhteensovittaminen on tärkeä tekijä. Harkkorakenteen pinta on huokoinen ja vaatii pintakäsittelyn, jotta kosteus ei pääse tunkeutumaan rakenteeseen. Rakenteen ulkopinnan tulee kuitenkin olla vesihöyryä läpäisevä, jotta sisältäpäin tuleva kosteus pääsee tuulettumaan ulos. Kosteus ei saa jäädä pintakäsittelymateriaalin alle, koska muutoin pinnoite turmeltuu.

Rappaus

Rappaus on tyypillinen pintakäsittely eristeharkkorakenteisissa ulkoseinissä. Erivärisillä laasteilla ja eripaksuisilla sekä -peittävillä rappaustekniikoilla voidaan luoda rakennuksen ulkoseinälle haluttu ilme. Lopullinen rappaus suositellaan tehtäväksi yhden lämmityskauden jälkeen, jolloin rakennuksen rungon rakennekosteudesta suurin osa on poistunut eikä kutistumista merkittävässä määrin enää tapahdu. Rappauksen ajankohta kannattaa varmistaa laastivalmistajalta ja harkkotoimittajalta. Myös harkkopinnan ja saumojen tiiviys ensimmäisen lämmityskauden aikana tulee varmistaa, jos rappausta ei tehdä heti rakennuksen valmistuttua.

Rappauksissa käytetään laastiyhdistelmiä, joiden rappauskerrosten vesihöyrynläpäisevyys kasvaa ulkopintaa kohden.

Julkisivuharkot

Markkinoilla on saatavissa myös betonisia julkisivuharkkoja. Harkkojen mitat ovat 390x190mm ja paksuudet 100 tai 200 mm. 100 mm harkot muurataan ja 200 mm harkon voi joko muurata tai latoa ja valaa.

Julkisivuharkkojen murrettu, elävännäköinen pinta antaa mahdollisuuden yksilöllisiin, persoonallisiin ratkaisuihin. Valmis pinta syntyy nopeasti ilman rappaamista tai maalaamista. Kestävällä harkolla on julkisivun lisäksi paljon erilaisia käyttömahdollisuuksia, kuten sokkelit, ulkorakennukset, aidat ja muurit. 100 mm paksu julkisivuharkko on erinomainen ratkaisu esim. pientalojen julkisivusaneerauksiin. Kapea harkko mahdollistaa lisälämmöneristyksen eikä kasvata liikaa seinärakenteen paksuutta. Tämä ratkaisu sopii  erinomaisesti mm. tiiliverhoilun vaihtoehdoksi.