Harkot

Kevytsora- ja betoniharkot

Harkot voidaan jakaa valmistusmateriaalin mukaan kevytsorabetoni- ja betoniharkkoihin.

Kun betonin runkoainetta korvataan kevytsoralla, betonin painoa voidaan tarvittaessa keventää noin 1/3 osaan normaalista painosta 2200…2400 kg/m3. Sekä kevytsora että betoniharkkojen keventämiseen käytetään myös kevennysonteloita.

Toinen tapa ryhmitellä harkot on niiden asennustapa. Harkot voidaan joko muurata tai latoa. Ladonnassa harkot asennetaan päällekkäin ilman laastia ja harkoissa olevat ontelot täytetään notkealla betonimassalla, jolloin muodostuu luja, tiivis ja yhtenäinen rakenne. Kevytsorabetoniharkot (betonin tiheys 600…1500 kg/m3) ovat aina muurattavia harkkoja. Betonin tiheyden ollessa yli 1500 kg/m3 harkkoja tehdään sekä muurattavia että ladottavia ja valettavia harkkoja.

Sekä kevytsorabetoniharkkoja että muottiharkkoja toimitetaan eristeharkkoina siten, että tarvittava lämmöneriste on asennettu tehtaalla harkkokuorien väliin.

Markkinoilla on myös nk. hybridiharkkoja, jotka ensin muurataan ohutsaumamuurauksella ja muurauksen jälkeen sisäkuoressa olevat valuontelot täytetään betonimassalla. Hybridiharkkojen mitat on valittu siten, että niitä voidaan käyttää yhdessä muurattavien kevytsoraharkkojen kanssa.

Useimmat valmistajat valmistavat eristämättömiä muurattavia tai ladottavia harkkoja samoilla vakiomitoilla, jolloin puhutaan standardiharkoista, vakioharkoista tai perusharkoista. Vakiomittaisten harkkojen sekä eristettyjen harkkojen liittymismitta pystysuunnassa on 200 mm, vaakasuunnassa valmistajasta riippuen joko 500 mm tai 600 mm. Liittymismitalla tarkoitetaan mittaa, joka on harkon valmistusmitta lisättynä sauman leveydellä. Harkkojen nimellismittoihin vaikuttaa asennustapa – joko muuraus tai ladonta.

Lisätietoa betoni- ja kevytsoraharkoista ja harkkorakenteiden suunnittelusta löydät oppaista:

Harkkokasikirja_2016_kansi_RGB liite_2016_kansi1_RGB liite_2016_kansi2_RGB

Avattuasi oppaan voit siirtyä aiheesta toiseen klikkaamalla haluaamaasi otsikkoa näkymän vasemmassa reunassa olevasta sisällysluettelosta.

Verkossa tietoa löytyy mm. osoitteesta 

 

Harkkojen valmistajat Suomessa