Harkot

Tuotestandardit

Betoni- ja kevytsoraharkot ovat CE-merkittyjä tuotteita, joiden osalta noudatetaan standardia

  • SFS-EN 771-3 Betoniharkot (Normaalipainoinen kiviaines ja kevytrunkoaines) sekä
  • SFS-EN15435 Betonivalmisosat. Betonivalmisosat. Muottiharkot normaalipainoisesta ja kevytkiviainesbetonista. Tuoteominaisuudet.

Suomalaiset harkot täyttävät niille standardeissa esitetyt vaatimukset mm.

  • puristuslujuuden
  • pakkasenkestävyyden
  • sallittujen mittapoikkeamien sekä
  • tiheyden (bruttotiheys ja nettokuivatiheys) osalta.