Harkot

Harkkorakenteinen kellari

Kellarilliseen ratkaisuun päädytään usein tontin koon, maaston, tilantarpeen ja kaavaehtojen perusteella. Rinnetonteille kellarillinen perustamistapa on luonteva ja siksi yleisin. Rinnetonteilla kellarikerrokseen voidaan rakentaa edullisesti lisätilaa asumista ja erilaisia harrastuksia varten. Kellarin seinärakenteissa korostuvat harkkojärjestelmän edut -seinät voidaan muurata tai latoa nopeasti ilman muottitöitä.

Kellarin perusmuuri voidaan suunnitella kestämään maanpainetta. Kevytsoraharkkorakenteissa tarvittava raudoitus asennetaan vaakasaumoihin muurauksen yhteydessä. Muottiharkkorakenteissa raudoitus maanpaineelle asennetaan ladonnan yhteydessä pysty- ja/tai vaakasuunnassa (tuentatavasta riippuen).

Kellarin käyttötarkoitus määrää harkkoseinän lämmöneristysvaatimukset. Yleensä lämmöneristys suunnitellaan vastaamaan asuintiloja. Kevytsoraharkkorakenteisissa kellarin seinissä lämmöneriste asennetaan perusmuurin ulkopuolelle maanpinnan alapuolelle jäävässä seinässä (ns. käännetty rakenne) ja maanpinnan yläpuolinen osa määrätyltä korkeudelta lähtien tehdään eristeharkoilla. Maan alapuolelle jäävä seinä tiivistetään ennen lämmöneristeiden asennusta sementtipohjaisella laastilla sekä asennetaan patolevy tai bitumikermieristys. Kermieristys tiivistää samalla rakenteen myös radonia vastaan.

Muottiharkkoperusmuureissa käytetään lämpöeristettyjä harkkoja koko muurin korkeudelta ja routaeristeet suunnitellaan tapauskohtaisesti.