Yksityinen: Harkot ammattirakentamisessa

Ilman melua toipuu nopeammin

Sairaaloiden rakenteiden paremmalla äänen eristyksellä on tutkitusti merkittävä vaikutus sekä potilaiden nopeampaan toipumiseen että hoitohenkilökunnan jaksamiseen. Massiivinen tiili- tai harkkorakenne eristää ääntä tehokkaasti.

Eri tutkimusten mukaan sairaaloissa ovat 65–80 desibelin melutasot tavallisia. Ajoittain melu nousee jopa 85–90 desibeliin huolimatta WHO:n suosituksesta, jonka mukaan potilas- ja hoitohuoneitten melu ei saisi ylittää 35 desibeliä.

Ruotsalainen tutkimusryhmä (Blomqvist et al) selvitti Tukholman Karolinska Institutetissa melun vaikutusta potilaisiin ja henkilökuntaan sydänteho-osastolla muutamia vuosia sitten (KM-lehti 1/16).

Osaston kattoon asennettiin tutkimuksen ensimmäisellä kolmen kuukauden seurantajaksolla ääntä vaimentavat levyt ja toisella kolmen kuukauden jaksolla ääntä heijastavat levyt. 

Melun vaikutus sekä potilaisiin että henkilökuntaan oli selkeä, sillä molemmat ryhmät kokivat viihtyvänsä ja jaksavansa huomattavasti paremmin ensimmäisellä seurantajaksolla toiseen verrattuna.

Alempi melutaso vaikutti jopa hoidon tuloksiin: potilaille tuli ensimmäisellä seurantajaksolla harvemmin uusia hoitojaksoja. Potilaat nukkuivat paremmin ja heidän verenpaineensa laski.

Hoitohenkilökunta tunsi jaksavansa paremmin sekä nukkuvansa sikeämmin, kun työskentely tapahtui meluttomassa ympäristössä.

Tulokset osoittavat, että melun vähentämisellä vaikutetaan paranemiseen, tuloksellisuuteen ja hyvinvointiin.

Rakennusinsinööri Ari Autio teki Seinäjoen ammattikorkeakoulun opinnäytetyönsä melusta ja melun kokemisesta sairaalaympäristössä. 

Autio kartoitti Seinäjoen keskussairaalan melutasoja ja seinien ääneneristävyyksiä päivystyspoliklinikalla. Tutkimuksen tulokset kulkevat hyvin samaa linjaa ruotsalaisen tutkimuksen tulosten kanssa.

Sairaaloissa ja muissakin uudisrakennuksissa ääneneristys ja akustiikan suunnittelu on syytä ottaa mukaan jo projektin alkuvaiheessa, mielellään jo hankesuunnittelussa. Näin saadaan valittua oikeat rakenteet ja rakennusmateriaalit, joiden avulla saadaan toivottu lopputulos. Äänen eristyksen parantaminen valmiiseen rakennukseen jälkikäteen on yleensä vaivalloista ja kallista.

Kaikki
Harkot
Lisää artikkeleita