Julkaisut

Harkkokäsikirja

Harkkokäsikirja

Uudessa harkkokäsikirjassa esitellään harkkoja rakennusmateriaalina, hankkeen suunnittelua ja läpivientiä sekä ohjeita harkkorakentamiseen. Kirjan liitteessä 1 on kuvattu muurattujen harkkorakenteiden eurokoodimitoitus. Kirjan on tarkoitus auttaa rakennushankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa, mutta kirjaa voidaan käyttää myös rakennusalan koulutuksessa eri koulutusasteilla.