Julkaisut

Kivitalojen ääneneristys

Kivitalojen ääneneristys

Tässä julkaisussa on pyritty mahdollisimman selkeällä tavalla kuvaamaan ääntä ja sen ominaisuuksia rakennuksessa sekä erilaisten rakenteiden ja rakennusten ääniteknisiä ominaisuuksia.

Julkaisu on tarkoitettu apuneuvoksi arkkitehdeille, rakennesuunnittelujoille ja rakentajille, jotta rakennusten äänitekninen suunnittelu ja toteutus johtaisivat parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.