Julkaisut

Ympäristöystävällisen kivitalon suunnittelu

Ympäristöystävällisen kivitalon suunnittelu

Tämän raportin tarkoitus on tuoda ymmärrettävää, objektiivista ja numeerista ympäristötietoa betonirakennuksia suunnitteleville, rakennuttaville ja urakoiville tahoille.

Rakennuksen ympäristötehokkuutta tarkastellaan tässä rakennuksen elinkaaren hiilipäästöjen, eli hiilijalanjäljen kautta. Tässä raportissa keskitytään erityisesti niihin valintoihin ja vaihtoehtoihin, joita asuinkerrostaloja rakentaessa joudutaan pohtimaan.