Julkaisut

Tiilijulkisivun valmistuksen ja elinkaaren kasvihuonekaasupäästövaikutukset

Tiilijulkisivun valmistuksen ja elinkaaren kasvihuonekaasupäästövaikutukset

Tiili vähentää julkisivumateriaalina CO2-päästöjä rakennuksen käytön aikana, ilmenee Bionova Consultingin tutkimuksesta, jossa selvitettiin tiilen ympäristövaikutusta rakentamisessa. Tutkimuksessa selvitettiin tiilijulkisivun ympäristö- ja energiatehokkuusnäkökulmaa rakennuksen koko elinkaaren aikana. Tutkimuksen tilaaja on Suomen tiiliteollisuusliitto.