Kivitalon suunnittelu

Ääneneristys

Ääneneristys

Rakennuksen ääneneristävyys on oleellinen tekijä asukkaan viihtyisyyden kannalta

Ääneneristykseen on syytä kiinnittää huomiota jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa, sillä rakenteen äänitekniset korjaukset ovat myöhemmin hankalia ja kalliita.

Tärkein yksinkertaisen rakenteen ääneneristävyyteen vaikuttava tekijä on massa. Muurattu rakenne on näin ollen erinomainen äänen eristäjä.

 Ilmaäänet ja askeläänet

Rakennuksissa käytetään kahdenlaista ääneneristystä: ilmaäänen ja askeläänen eristystä.

Ilmaäänen eristystä käytetään suoraan ilmaan tuotetun äänen eristämiseen, ja sitä kuvataan ilmaääneneristysluvulla. Ilmaääneneristävyys, R dB, kuvaa seinän, lattian, oven tai muun esteen kykyä estää ääntä läpäisemästä sitä.

Ilmaääneneristävyys vaihtelee taajuuden mukaan ja yleensä suurenee taajuuden kasvaessa. Sen mittayksikkö on desibeli (dB). Mitä suurempi desibeliarvo on, sitä paremmin se estää ei-toivotun melun läpipääsyä. Massalain perusteella ilmanääneneristävyys paranee 6 dB massan kaksinkertaistuessa.

Tiiliseinät ja betonirakenteet tuottavat suuren massansa ansiosta lähtökohtaisesti hyvän ilmaääneneristävyyden. Suhteessa elementtitekniikkaan paikalla valettujen rakenteiden etuna on se, että ääneneristystä heikentäviä rakoja ei juuri synny.

Askeläänen eristystä käytetään kelluvissa lattioissa, ja sitä kuvaa äänenpaineen taso lattian alapuolisessa huoneessa.

Ääniteknisesti merkittävä tekijä on myös resonanssi, joka ilmenee rakenteen alkaessa värähdellä sen ominaistaajuudella. Resonanssi heikentää ääneneristävyyttä ja samalla myös asumisviihtyvyyttä merkittävästi. Tässäkin suhteessa raskaampi rakenne on selvästi kevyempää parempi.

Asuntojen väliset seinät tiiviiksi

Ääneneristävyyden kannalta on tärkeää, että eri tilat voidaan riittävästi sulkea. Näin hyvistä seinärakenteista saadaan mahdollisimman suuri hyöty.

Useamman asunnon rakennuksissa hyvän ääneneristävyyden perustekijä on huolella tiivistetyt huoneistojen väliset seinät. Niiden on oltava tiiviit rakenteiden hyvistä materiaaleista huolimatta. Vain siten voidaan saavuttaa eri rakenteille luvatut ääneneristävyystasot ja myös asukkaita tyydyttävä hyvä lopputulos.

Eristetään myös matalat äänet

Vain massiivisilla rakenteilla saadaan varmuudella eristettyä myös erityisen häiritsevät matalat eli pienitaajuiset äänet, joita syntyy erityisesti liikennemelun alueilla esimerkiksi raskaasta liikenteestä ja lentomelualueilla ylilentävistä koneista. Myös huoneistojen väliset askeläänet saadaan parhaiten eristettyä massiivirakenteilla.

Kivitalojen ääneneristys -julkaisu

Julkaisussa on pyritty mahdollisimman selkeällä tavalla kuvaamaan ääntä ja sen ominaisuuksia rakennuksessa sekä erilaisten rakenteiden ja rakennusten ääniteknisiä ominaisuuksia.

Julkaisu on tarkoitettu apuneuvoksi arkkitehdeille, rakennesuunnittelujoille ja rakentajille, jotta rakennusten äänitekninen suunnittelu ja toteutus johtaisivat parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Julkaisun kirjoittaja, tekniikan lisensiaatti Mikko Kylliäisellä on 20 vuoden kokemus rakennusten huoneakustiikan, ääneneristyksen ja meluntorjunnan suunnittelusta sekä tutkimuksesta. Hän on myös opettanut akustiikkaa Tampereen teknillisessä yliopistossa.

» Lataa ”Kivitalojen ääneneristys” -kirja (PDF)