Kivitalon suunnittelu

Tuotteen ominaisuudet ja CE-merkintä

Tuotteen ominaisuudet ja CE-merkintä

Suomessa valmistettavat ja myytävät rakennustuotteet tulee olla CE-merkittyjä, jos niille on olemassa harmonisoidut tuotestandardit.

CE-merkinnällä valmistaja ilmoittaa tuotteen ominaisuudet yhdenmukaisella eurooppalaisella tavalla. Näiden tietojen avulla suunnittelijat ja rakennusvalvonta voivat määrittää tuotteen soveltuvuuden käyttökohteeseen.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Itse tuotteessa tai tuotteen pakkauksessa tulee olla määrämuotoinen CE-merkintä, minkä lisäksi asiakkaalle tulee toimittaa myös tuotetta koskeva suoritustasoilmoitus (declaration of performance DoP).

Näillä asiakirjoilla valmistaja vakuuttaa itse tuotteen ja sen valmistuksen aikaisten varmentamistoimien täyttävän CE-merkinnän edellytykset, sekä ilmoittaa tuotteen tekniset, viranomaismääräyksiin liittyvät ominaisuustiedot siten kuin kyseisen tuoteryhmän harmonisoidussa tuotestandardissa tarkemmin määritellään

Suunnittelijat ja kuluttajat voivat verrata rakennustuotteiden suoritustasoilmoituksia toisiinsa helposti, kun tuotteen ominaisuudet kerrotaan aina samalla tavalla. Tämä helpottaa tuotteiden myymistä maasta toiseen.

CE-merkintä koskee vain tuotteen ominaisuuksia – tuotteen käytettävyys aiottuun rakennuskohteeseen on aina arvioitava erikseen aiotun käytön, paikallisten olosuhteiden ja rakentamismääräysten vaatimusten perusteella. Esimerkiksi Espanjassa valmistettua tiiltä ei välttämättä voi käyttää julkisivuverhouksessa Suomen pakkasolosuhteissa.

Suunnittelija valitsee suoritustasoilmoituksen perusteella sellaisen rakennustuotteen, joka soveltuu käyttötarkoitukseen ja täyttää kansalliset rakentamismääräykset.

Mistä tietoa?

Yleistä rakennustuotteiden CE-merkintää sekä kansallisia tuotehyväksyntöjä koskevaa tietoa löytyy ympäristöhallinnon sivuilta www.ymparisto.fi.

Tietoa CE-merkinnän perusteina toimivista harmonisoiduista tuotestandardeista löytyy parhaiten hEN helpdesk -sivustosta www.henhelpdesk.fi

Help deskistä löytyvät tiedot kaikista voimassa olevista rakennustuotteiden harmonisoiduista tuotestandardeista sekä näiden soveltamisalasta (= mitä tuotteita ko. standardi koskee). Tietoa voi hakea standardin numerolla tai hakusanoilla. Sivuston kautta voi myös esittää kysymyksiä.

 Tuotteiden kelpoisuus

Muurauskappaleiden ja laastien ominaisuuksille asetetut vähimmäisvaatimukset ja vaatimustasot on esitetty tuotestandardeissa, jotka löytyvät kunkin tuoteryhmän kohdalta materiaalit -osiosta.