Rakennesuunnittelu

Suomen rakentamismääräyskokoelman mukainen suunnittelu

Suomen rakentamismääräyskokoelman mukainen suunnittelu

Suomen rakentamismääräyskokoelman muurattujen rakenteiden suunnittelua koskevat B-osat on kumottu.

Ympäristöministeriön kantavia rakenteita koskevan asetuksen mukaan on edelleen mahdollista mitoittaa kantavia rakenteita, kun rakennushankkeeseen ryhtyvä osoittaa rakennusvalvontaviranomaiselle, että suunnittelu ja toteutus johtaa rakenteiden lujuuden ja vakauden, käyttökelpoisuuden ja käyttöiän kannalta olennaisten teknisten vaatimusten täyttymiseen.

RakMK:n mukainen mitoitus tehdään seuraavien ohjeiden muakisesti.

Rakenteiden hyötykuormien sekä lumi- ja tuulikuormien vähimmäisarvot on ilmoitettu Suomen rakentamismääräyskokoelman (RakMK) määräyksissä B1 Rakenteiden varmuus ja kuormitukset.

Hyötykuorman arvo riippuu rakennuksen tai tilan käyttötarkoituksesta. Lumi- ja tuulikuormien arvot perustuvat tilastohavaintoihin, ja ne vaihtelevat rakennuspaikkakunnan ja rakennuksen maaston sijoittumisen mukaan.

  • Kantavia rakenteita koskevia muita määräyksiä on rakentamismääräyskokoelman osassa B2.
  • Pohjarakenteita koskevat määräykset ja ohjeet on esitetty kokoelman osassa B3.
  • Kantavat rakenneosat mitoitetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman materiaalikohtaisten ohjeiden B4-B10 mukaisesti.

Muurattuja rakenteita koskevat seuraavat RakMK:n ohjeet:

  • B4 (2005) Betonirakenteet, ohjeet (muottiharkot)
  • B5 (2007) Kevytbetoniharkkorakenteet, ohjeet
  • B8 (2007) Tiilirakenteet, ohjeet
  • B9 (1993) Betoniharkkorakenteet, ohjeet

Rakennusmääräyskokoelman ohjeet käsittelevät myös kantavien rakenteiden valmistusta, laadunvalvontaa ja kelpoisuuden toteamista. Kelpoisuuden toteamisella tarkoitetaan menettelyä, jossa viranomainen hyväksyy kantavan rakenteen siitä käytettävissä olevien tietojen perusteella

Suomen rakentamismääräyskokoelman sisällysluettelo ja kantavia rakenteita koskevat määräykset sekä ohjeet pdf-tiedostoina löytyvät Ympäristöministeriön Rakentamismääräykset sivuilta.