Tietoa kivitalosta

Ääneneristävyys

Ääneneristävyys

Mitä painavampi rakenne, sitä parempi ääneneristävyys

Rakennettu ympäristö tuottaa koko ajan enemmän ääntä. Asuintalot rakennetaan tiiviimmin toistensa läheisyyteen. Alueita rakentuu lähemmäs liikenneväyliä, ja liikenteen määrä kasvaa. Ääneneristys on entistä tärkeämpää sekä viihtyvyyden että terveellisyyden kannalta. Rakennuksen ääniolosuhteet ovat yksi merkittävimmistä asumismukavuuteen vaikuttavista tekijöistä.

Kivitalo on hiljainen

Täyskivitalo on ääneneristyksen kannalta paras vaihtoehto, kun myös saumat, liitoskohdat ja ikkunat tiivistetään huolellisesti.

Ainoastaan massiiviset, painavat rakenteet eristävät matalilla taajuuksilla kulkevia ääniä, kuten bassomusiikkia tai raskaiden ajoneuvojen jylinää. Muurattu, rapattu rakenne parantaa ulkoseinän ääneneristävyyttä kevyempiin rakenneratkaisuihin verrattuna jopa 5-15 dB.

Kivirakenteiset väliseinät ovat myös ääneneristävyydeltään ylivoimaisia. Se on tärkeää, kun kodeissa ja muissa rakennuksissa on entistä enemmän erilaisia ääniä.

Kivirakenne on myös väsymätön materiaali. Tiilistä ja harkoista muuratut kivitalot eivät pitkässäkään käytössä narise tai nitise.

Ääniolot kerralla kuntoon

Määräykset asettavat asuinrakennuksille vähimmäisvaatimuksia, mutta paikalla rakennettu kivitalo voidaan rakentaa myös vähimmäistasoa paremmaksi. Ääneneristys ja rakennuksen akustiikka kannattaakin suunnitella kunnolla, sillä niiden parantaminen jälkikäteen on hankalaa ja tulee kalliiksi.

[sivupalkki]

Lisää tietoa ääneneristyksestä ja sen suunnittelusta