Tietoa kivitalosta

Paloturvallisuus

Paloturvallisuus

Tiivistyvä yhdyskuntarakenne vaatii huolellista suhtautumista paloturvallisuuteen. Jos rakennuksessa syttyy tulipalo, tärkeintä on ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaaminen. Kivitalon etuna palotilanteissa on sen kestävyys.

Kivirakenne

  • ei syty eikä sula
  • ei levitä paloa
  • ei lisää palokuormaa
  • ei tuota myrkyllisiä kaasuja.

Kivirakenne säilyttää kantavuutensa tulipalossa

Paloteknisesti muuratut rakenteet ovat turvallisinta A1-luokkaa. Niistä voidaan helposti tehdä paloa osastoivia väliseiniä, jotka estävät palon leviämisen.

Kivitalo kestää tulipalon sortumatta, estää savun ja kuumien kaasujen leviämisen, suojaa viereisiä tiloja kuumuudelta ja syttymiseltä ja antaa suojaa pelastushenkilöstölle.

Kivirakenne ehkäisee ja pienentää tulipalon aiheuttamia vahinkoja

Muut rakennus- ja sisustusmateriaalit palavat tietenkin myös kivitalossa ja tulipalon sattuessa kivitalokin kärsii vaurioita. Kivirakenne toimii kuitenkin luotettavana, paloa osastoivana rakenteena ja estää siten palon leviämisen. Kivikerrostaloissa syttyy vuosittain tulipaloja, mutta palo rajoittuu yleensä siihen huoneistoon, jossa se on syttynyt.

Moni vakuutusyhtiö huomioi kivitalon palonkestävyyden rakennusten vakuutusmaksuissa. Tulipalon ja sammutuksen jälkeen kivirakenne on valmis otettavaksi uudelleen käyttöön heti, kun se on puhdas ja kuiva