Tietoa kivitalosta

Ympäristövaikutukset

Ympäristövaikutukset

Mistä kestävä rakennus koostuu?

Rakennettu ympäristö on monipuolinen kokonaisuus. Rakentaessa etsitään kokonaisuuden kannalta parhaita ratkaisuja.

Oikeat materiaalivalinnat rakennusvaiheessa voivat vähentää rakennuksen aiheuttamia ympäristövaikutuksia sen koko elinkaaren mittakaavassa. Rakennus on aina monen materiaalin kokonaisuus, joten yksittäisten rakennustuotteiden vertailu ei anna oikeaa kuvaa koko elinkaaren kannalta.

Tiivis yhdyskuntarakenne on vähäpäästöisempi

Ominaisuuksiltaan tiiviiseen ja miellyttävään, kaupunkimaiseen ympäristöön soveltuva kivitalo voi parhaimmillaan olla osa ekotehokasta yhdyskuntarakennetta. Se kannustaa ja tukee käyttäjiään vähäpäästöisemmän arjen elämisessä.

Tiivis yhdyskuntarakenne auttaa tarjoamaan monipuolisemmat palvelut sekä pienentämään liikkumisen ja lämmöntuotannon aiheuttamaa energiankulutusta. Miellyttäväksi koettu, ihmisläheinen rakennettu ympäristö puolestaan edistää viihtymistä ja vähentää liikkumisen tarvetta.

Lisää tietoa kivimateriaalien ympäristövaikutuksista löydät kivirakentamisen ympäristöoppaasta

PVK-kansi