Tietoa kivitalosta

Kotimaisuus

 Kuva2

Katso animaatio Kivirakentaminen on suuri suomalainen työllistäjä

Kotimaiset tuotteet työllistävät

Kivirakentaminen tukee suomalaisen yhteiskunnan toimintaa ja taloutta. Kivipohjaiset materiaalit ja tuotteet valmistetaan lähes täysin kotimaisista luonnon raaka-aineista. Kivirakentaminen on näin merkittävä työllistäjä ja pitää suomalaista yhteiskuntaa yllä.

Kivipohjaisten materiaalien raaka-aineina käytetään pääasiassa maaperästä otettuja kiviaineksia, sideainetta sekä vettä. Ne eivät sisällä myrkyllisiä tai haitallisia aineita.

Raaka-aineet pyritään ottamaan mahdollisimman läheltä tehdasta. Tehtaat sijaitsevat ympäri Suomea pienillä paikkakunnilla, ollen usein sijaintipaikkojensa suurimpia työnantajia. Kiviaineteollisuuden paikallisuus tukee näin alueellista taloutta ja työllisyyttä.

Maassamme on yli 100 betonielementtitehdasta, noin 250 valmisbetoniasemaa ja yli 30 tehtaassa valmistetaan joko tiiliä, laasteja tai harkkoja. Kaiken kaikkiaan kiviainesteollisuuden arvioidaan työllistävän suoraan noin 6 000 henkilöä ja välillisesti vielä noin 5 000 henkeä lisää. Jokainen työpaikka on Suomelle tärkeä.

Suomessa on sekä määrällisesti että laadullisesti maailman parhaat kiviainesvarat. Kivi ei siis Suomesta lopu. Lisäksi purettavien rakennusten kivimateriaaleista yli 80 % menee kierrätykseen korvaamaan neitseellistä kiviainesta.

Tiiliteollisuuden käyttämä savimäärä vastaa vain muutamaa peltohehtaaria vuodessa. Saven oton jälkeen peltoa voidaan käyttää uudelleen vaikka maanviljelykseen.