Ympäristövaikutukset

Energiatehokkuuden kustannukset

Energiatehokkuuden kustannukset

Energiatehokas rakentaminen maksaa itsensä takaisin

Kestävän rakentamisen ratkaisut lisäävät rakennuskustannuksia jonkin verran, mutta laskevat huomattavasti asumiskustannuksia. Ennen kaikkea kestävä rakentaminen vähentää ympäristön kuormitusta.

Jo nykyisillä energian hinnoilla asuinrakennuksen energiakustannukset rakennuksen koko elinkaaren aikana (50–100 vuotta) saattavat nousta yli kaksinkertaisiksi verrattuna rakentamisen kustannuksiin. Nykyisillä energian hinnoilla energiatehokkaan talon rakennuskustannusten takaisinmaksuajan arvioidaan olevan alle kymmenen vuotta.

Suomalaisen passiivitalon rakentamiskustannukset on arvioitu olevan vain noin 4–10% suuremmat kuin normitalon.

Energianhinnan todennäköisesti noustessa tulevaisuudessa rakennusten energiatehokkuuden parantaminen tulee olemaan myös taloudellisesti aiempaa kannattavampaa asukkaille. Samalla voimme säästää ympäristöämme.

Energiaselvitys tehtävä suunnittelun alkuvaiheessa

On myös tärkeää tiedostaa, että pääosa pientalon suunnitteluvaiheessa tehdyistä valinnoista vaikuttaa koko rakennuksen eliniän. Ominaisuuksien parantaminen myöhemmin on yleensä selvästi kalliimpaa.

Jotta rakennuksien energiatehokkuutta voidaan parantaa kustannustehokkaasti, on tärkeää tietää, mihin energiaa kuluu ja kuinka paljon. Kun energiaselvitys tehdään heti suunnittelun alkuvaiheessa, on mahdollista löytää ajoissa vaikuttavimmat ja taloudellisimmat keinot parantaa rakennuksen energiatehokkuutta.

Uusille pientaloille pakollinen energiatodistus on jatkossa yksi selvästi vaikuttava talon jälleenmyyntiarvon mittari. Erityisesti lainarahalla rakennettaessa on tärkeää, että rakennuksen arvo säilyy mahdollisimman hyvin.