Ympäristövaikutukset

Mitä energiatehokkaaseen taloon vaaditaan?

Mitä energiatehokkaaseen taloon vaaditaan?

Pientalojen energiatehokkuuteen vaikuttaa eniten rakennukseen valittu lämmitystapa.

Pientalojen energiatodistuksen energiatehokkuusluokitus muuttui 1.7.2012 voimaan tulleiden uusien energiamääräyksien myötä.

Luokka määräytyy jatkossa rakennuksen E-luvun perusteella. Määräysten minimivaatimuksen täyttävät uudet talot sijoittuvat C-luokkaan.

Jos haluaa B-luokkaan, niin se edellyttää tehokasta lämmitystapaa, sähköpihiä ilmanvaihtolaitetta tehokkaalla lämmöntalteenotolla ja passiivitasoista rakennusvaippaa parhailla ikkunavalinnoilla. Myös rakennuksen muoto vaikuttaa, ja lisäksi tarvitaan ikkunoiden ulkopuolista aurinkosuojausta tilojen ylilämpenemisen estämiseksi.

A-luokka vaatii B-luokan ehtojen lisäksi aurinkokeräimet käyttöveden lämmitykseen ja aurinkopaneelit sähkön tuottoon.

Energiatodistus

Energiatodistus on työkalu, jonka avulla kuluttaja voi vertailla ja parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Rakennuksen energialuokitus pohjautuu rakennuksen E-lukuun. Energiatodistus tarjoaa rakennuksen energiatehokkuudesta tietoa, joka ei ole riippuvainen käyttäjien käyttötottumuksista. Rakennuksen energiatehokkuusluokka ilmoitetaan kirjaimin A-G, joista A-luokka on tehokkain.

[sivupalkki]

Lisää tietoa

”Energiamääräykset 2012”

Kirjassa käydään esimerkkien kautta läpi E-luvun laskenta.

 

Esitetyt vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut opastavat energiatehokkaiden pien- ja kerrostalojen suunnitteluun.

Lisäksi käydään läpi koulujen ja toimistorakennusten suunnitteluratkaisuja.

Kirja on hyödyllinen apuväline kaikille rakennusalan ammattilaisille.

 

Kirjan voi tilata Rakennusmedian kaupasta

 

Kirjan ohessa kehitettiin yksinkertainen Excel-laskuri, jolla voidaan suunnittelun alkuvaiheessa haarukoida vaihtoehtoisia ratkaisuja.

 

Laskurin voit ladata pientaloteollisuuden sivuilta.