Viihtyisä asuinympäristö

Jatulintarhat

Jatulintarhat

Tehokas ja viihtyisä Jatulintarhat

Espoon kaupunki, Rakennusteollisuus RT ry:n Muuratut Rakenteet ryhmä, Peab Seicon Oy ja VVO Rakennuttaja Oy järjestivät keväällä 2005 arkkitehdeille kutsukilpailun uudisasuinalueen osan suunnittelusta Espoon Tuomarilan Kuloniityn alueella.

Kilpailulla etsittiin uusia ratkaisuja pienimuotoiseen aluerakentamiseen. Vaatimuksena oli yltää kerrostalokaavan tehokkuuteen. Kutsukilpailulla etsittiin kaupunkimaista omaleimaista ja viihtyisää, kivirakenteista asuinkerros- ja pientaloaluetta. Suunnitelman piti soveltua luontevasti rinnemaastoon ja siitä haluttiin vehreä, pienimittakaavainen ja turvallinen.

Laatua kilpailukykyiseen hintaan

Tarkoituksena oli myös esitellä kivirakentamisen mahdollisuuksia tiiviissä ja pienimittakaavaisessa kaupunkirakentamisessa sekä osoittaa, että myös kivestä voi kustannustehokkaasti rakentaa kestävää, turvallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä. Kivisistä pientaloista haluttiin laadukkaita ja hinnaltaan kilpailukykyisiä puu- ja elementtitaloihin verrattuna.

Kilpailuun kutsuttiin viisi arkkitehtitoimistoa, ja voittajaksi valittiin Kirsti Sivén ja Asko Takala Arkkitehdit Oy:n työ Jatulintarhat. Ehdotuksen pohjalta syntyi kokoaan paikalla muurattu asuinalue, jossa on neljä paritaloa, seitsemän erillistaloa, kaksi pienkerrostaloa sekä kerrostalo.

Jatulintarhojen rakennustyöt alkoivat toukokuussa 2007, ja asunnot valmistuivat vuonna 2008.

Innovatiivisia ratkaisuja

Kohdetta on kuvailtu Helsingin Sanomien arkkitehtuuriarviossa ”upeaksi materiaalien kollaasiksi”. Talojen julkisivuissa on puu- ja peltipintaa, rappausta ja tiiltä. Suunnittelemien talojen kehuttiin myös olevan täynnä uusia innovatiivisia ideoita. Rakennuksissa on muun muassa tilavia kattoterasseja.

Jatulintarhojen rakennukset on sommiteltu tontille taidokkaasti. Ne limittyvät toisiinsa niin, että niiden väliin on syntynyt suojaisia pikkupihoja. Talot porrastuvat kerros kerrokselta niin että puistoon ulottuva osa on rivitalo. Kapea runko mahdollistaa näkymät moneen suuntaan.