Viihtyisä asuinympäristö

Omaleimainen Kartanonkoski

Omaleimainen Kartanonkoski

Värikäs, uusvanha Kartanonkoski Vantaalla on omaleimainen asuinalue suomalaisten lähiöiden joukossa. Se on pääosin paikallarakennettu, kivirakenteinen kaupunginosa, jolle on ominaista perinteinen arkkitehtuuri. Siihen kuuluvat pystyt ikkunat, harjakatot, räystäät, maanläheiset värit sekä puhtaaksimuuratut tai rapatut julkisivut. Julkisivujen maanläheiset värit vaihtelevat keltaisesta vihreään, vaaleanpunaisesta liilaan ja luovat paikalle mieleen jäävän identiteetin.

Inhimillinen mittakaava näkyy talojen korkeuksissa. Mittakaavaltaan Kartanonkoski sijoittuu tiiviin ja matalan ja perinteisen kivikaupungin välimaastoon. Kerrostalot ovat pääosin nelikerroksisia kerrostaloja, peltoon rajautuvan alueen laidalla talot ovat matalampia.

Moderni puutarhakaupunki

Kartanonkosken peruskonseptin loi alueen kaavoittaja, aluearkkitehti Timo Kallaluoto. Kaava pohjautuu kaarevaan katuverkkoon, joka on modernin puutarhakaupungin ydin.

Kaavaluonnoksen pohjalta järjestetyn arkkitehtikilpailun voitti tukholmalainen Djurgårdsstadens Arkitekter, jonka suunnitelmassa näkyy 1920- ja 30-lukujen klassismin henki. Ehdotuksessa korostuivat lämpimän värimaailman lisäksi mielenkiintoiset katutilat ja vaihtelevat korttelinäkymät. Näin luotiin alue, joka istuu vanhaan Backaksen kartanomiljööseen peltomaisemien keskelle. Suunnitelmia jatkoi ja kehitti Eriksson Arkkitehdit Oy. Yksityiskohtaiset määräykset rakentamistavasta ja rakentamisohje auttoivat luomaan Kartanonkoskesta yhtenäisen ja onnistuneen asuinalueen.

Kartanonkoski_vantaa_lenkkeily

Palkittu asuinalue

Kartanonkosken aluetta suunniteltiin 90-luvulla, ja rakentaminen alkoi vuonna 2000. Vuonna 2010 Kartanonkoski oli pääosin valmis ja nyt suositulla alueella asuu noin 3 000 ihmistä.

Kartanonkoski voitti ensimmäisen Kestävä kivitalo -kilpailun vuonna 2004. Yhdyskuntasuunnittelun Seura ry palkitsi Vantaan kaupungin kaupunkisuunnittelun vuonna 2003 Kartanonkosken onnistuneesta toteutuksesta.