Viihtyisä asuinympäristö

Asukkaat vaikuttivat Vuorenjuuressa

Asukkaat vaikuttivat Vuorenjuuressa

Helsingin Malminkartanon Vuorenjuuren alueeseen kuuluu kerros ja pienkerrostalojen lisäksi kaksikymmentä kytkettyä kaupunkipientaloa, jotka valmistuivat vuonna 2006.

Vuorenjuuri on tiiviin ja matalan kaupunkirakentamisen kokeilualue. Se syntyi, kun Helsingin kaupunki halusi kehittää rakennuttamismallia, jossa asukkailla olisi tavanomaista enemmän vaikutusmahdollisuuksia. Tavoitteena oli myös tarjota helsinkiläisille mahdollisuus kohtuuhintaiseen omakotitalomaiseen rakentamiseen.

Vuorenjuuren tontit varattiin omatoimisille hartiapankkirakentajille, mutta Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto huolehti muun muassa tonttiliittymien, perustusten, palomuurien sekä yhteisten autopaikkojen valmistumisesta. Näin varmistettiin kaupunkikuvallinen ja tekninen yhteensopivuus.

Värikäs ja yhtenäinen

Asukkaat valitsivat itse kotiensa suunnittelijan ja pääsivät näin vaikuttamaan muun muassa pohjaratkaisuihin, julkisivun materiaaliin ja väriin. Valtaosa asukkaista valitsi itselleen räätälöidyn pohjaratkaisun.

Kaupunkikuvallista yhtenäisyyttä taloihin saatiin määrittämällä rakennuksille yhtenäinen kattomateriaali, räystäskorkeus ja kattokulma. Yhtenäisyyttä Vuorenjuureen luovat myös rapatut julkisivut, jotka lähes kaikissa taloissa on sekä hallittu katutila pienine etupihoineen.

Pidetty asuinalue

Aalto-yliopiston Urbaanin asumisen tulevaisuuden konseptit -työryhmän selvityksessä todetaan, että Vuorenjuuren toimintamalli osoittautui vaikeaksi hallita, mutta kokonaisuudessaan hanke onnistui silti hyvin. Asukkaat ovat tyytyväisiä koteihinsa. He kokevat omatonttisen ja omien toiveiden mukaan rakennetun kodin mahdollistavan yksityisen asumisen alueen tiiviydestä huolimatta.