Viihtyisä asuinympäristö

Kilpailut

Kilpailut

Kaupunkimaista mutta pienimuotoista. Tuoreita näkökulmia asumiseen ja yhdyskuntarakenteen haasteisiin. Toimiva ja kaupunkikuvallisesti hallittu rakennettu ympäristö.

Asukkaiden toiveiden kuunteleminen uusien talotyyppien ja asuinympäristöjen luomisessa on yhä tärkeämpää. Monipuolisten asumisvaihtoehtojen toteuttamiseksi niin, että kustannukset pysyvät hallinnassa, on tuskin yhtä keinoa. Eräs ratkaisu voi kuitenkin olla varhaisessa vaiheessa aloitettu yhteistyö viranomaisten, rakentajien ja materiaalintoimittajien kesken.

Yhdessä suunniteltu – paremmin tehty

Rakentamisen laatu paranee, kun kaikki tahot otetaan mukaan suunnittelutyöhön mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yhteistyö myös kannustaa niin materiaalintoimittajia kuin muitakin osapuolia uusien ratkaisujen kehittämiseen ja kustannustehokkaampien prosessien luomiseen.

Yhteisenä määränpäänä on viihtyisä, asukkaille mieluinen asuinalue.

Esimerkkinä onnituneesta kilpailusta

Espooseen toteutettu Tuomarilan aluekilpailu  haki ratkaisua perinteisen kerrostaloalueen muuttamisesta pientalomaisemmaksi ja asukaslähtöisemmäksi.

Voittajaehdotus ”Jatulintarhat” painotti pari- ja erillispientaloja. Asumisen laatu korostuu voittaneen ehdotuksen pienimuotoisessa rakentamisessa. Yleisilme on pientalovaltainen. Korttelirakenteen idea kumpuaa voimakkaista maaston muodoista.

Kaupunkikuvallinen ote on rohkea ja kirkas: kilpailualueen pohjoisreunan rajaavan pitkän kerrostalon rinnalle tuodaan rikaspiirteinen sarja yksi- tai kaksiasuntoisia noppamaisia pientaloja sekä hissillisiä yhden portaan kerros–rivitaloja. Pohjoisreunan kerrostalo on idearikas yhdistelmä yksi- ja kaksikerroksisia sivukäytäväasuntoja ja rivitaloasuntoja. Talotyypistön ja asuntojen kehittely rinne- ja tasamaalle tehdään huolella. ”Jatulintarhojen” sisällön idearikkaus on kilpailun paras. Päiväkoti sijoittuu onnistuneesti puiston reunaan. Voittaneen ehdotuksen kerrosala on yhteensä 27 330 kerrosneliötä, josta päiväkodin osuus on 200 kerrosneliötä, lisäksi vanha puutalo + 200 kerrosneliötä.

Tutustu valmiiseen kohteeseen tästä