Viihtyisä asuinympäristö

Vuorenjuuri

Vuorenjuuri

Kodikas Vuorenjuuri

Helsingin Malminkartanon Vuorenjuuri on tiiviin ja matalan kaupunkirakentamisen kokeilualue. Se syntyi, kun Helsingin kaupunki halusi kehittää rakennuttamismallia, jossa asukkailla olisi tavanomaista enemmän vaikutusmahdollisuuksia.

Vuorenjuuren alueeseen kuuluu kaksikymmentä kytkettyä taloa, jotka valmistuivat vuonna 2006. Alueelle rakennettiin myös muutamia kerrostaloja.

Asukkaat vaikuttivat ratkaisuihin

Vuorenjuuren tontit varattiin omatoimisille hartiapankkirakentajille, mutta Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto huolehti muun muassa tonttiliittymien, perustusten, palomuurien sekä yhteisten autopaikkojen valmistumisesta.

Asukkaat valitsivat itse kotiensa suunnittelijan ja pääsivät näin vaikuttamaan muun muassa pohjaratkaisuihin, julkisivun materiaaliin ja väriin. Kaupunkikuvallista yhtenäisyyttä taloihin saatiin määrittämällä rakennuksille yhtenäinen kattomateriaali, räystäskorkeus ja kattokulma. Näin onnistuttiin luomaan asuinalue, joka on ilmeikkään värikäs, muttei kuitenkaan levoton.

Vuorenjuuren toimintamalli osoittautui vaikeaksi hallita, mutta lopputulos on kuitenkin ollut asukkaille mieluinen. He ovat saaneet itselleen toiveidensa mukaisen, oman näköisen kodin.

Esimerkki townhouse-rakentamisesta

Vuorenjuuri edustaa Suomessa uudentyyppistä asuntotuotantoa, townhouse-tyyppisiä taloja. Ne ovat kytkettyjä kaupunkipientaloja, jotka eroavat rivitaloista siinä, asukkailla on suurempi mahdollisuus vaikuttaa oman kodin ratkaisuihin kuin rivitaloasujilla.

Kokemuksia Vuorenjuuren rakentamisesta hyödynnetään Helsingin uusilla asuinalueilla Alppikylässä ja Ormuspellossa, jonne on suunnitteilla useita townhouse-tyyppisiä rakennuksia.