Kivitalo kotina

Kivitalo rakennushankkeena

Oman talon rakentaminen sujuvasti

Omakotitalon rakennushankkeessa on monta vaihetta. Projekti alkaa rakentamisen tarpeen toteamisesta ja päättyy valmiin rakennuksen takuutarkastukseen.

Omakotitalo voidaan rakentaa omana työnä tai ulkopuolisen, joko kokonaan tai osittain, toteuttamana urakkana. Rakennustyöt ja rakennuttamiseen liittyvät tehtävät teetetään nykyään yhä useammin ammattilaisilla. Tällöin rakennuttaja osallistuu hankkeen johtamiseen. Jos rakennusala ei ole tuttu, kannattaakin palkata avuksi rakennuttamisen ammattilainen, joka kilpailuttaa materiaalit ja sovittaa yhteen eri urakoitsijoiden työt.

Rakennushankkeen suunnitteluvaihe tuo suurimmat säästöt

Omakotitalo on monille elämän suurin taloudellinen hanke. Lopputuloksen kannalta hankkeen ratkaisevin vaihe on suunnittelu. Siihen tulisikin varata riittävästi sekä aikaa että varoja. Hyvä suunnittelu ja rakenneratkaisujen valinta maksavat itsensä nopeasti takaisin. Lopputulokseksi varmistuu rakennus-, ylläpito- ja energiakustannuksiltaan edullinen talo, jonka jälleenmyyntiarvo on korkea ja rakenteellisten virheiden todennäköisyys pieni.

Paikalla muuraten tai valmisosista kokoamalla

Rakennustekniset toteutustavat voidaan erotella kolmeen ryhmään: paikalla rakentaminen, valmisosista rakentaminen ja edellisten yhdistelmä. Toteutustapa vaikuttaa työmäärään, työvoiman tarpeeseen ja aikatauluun. Paikalla rakentamisessa suurin osa työstä tapahtuu työmaalla, esimerkiksi rakenteiden paikalla valu tai muuraus. Valmisosista rakennettaessa rakenneosat, esimerkiksi ulkoseinäelementit tai ontelolaatat, valmistetaan tehtaassa ja asennetaan työmaalla.

Vastaava työnjohtaja edustaa rakennuttajaa

Vastaavalla työnjohtajalla on suuri merkitys omakotitalon työmaan etenemiseen. Jo laki edellyttää, että työmaalla on viranomaisten hyväksymä työnjohtaja. Tehtävässä saa toimia vähintään teknillisen oppilaitoksen rakennusosastolla teknikon tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on tarpeeksi käytännön ammattikokemusta. Vastaava työnjohtaja edustaa työmaalla rakennuttajaa. Hän seuraa rakennustyötä jatkuvasti yhdessä tilaajan ja pääsuunnittelijan kanssa.

Omatoimirakentaja on rakennuttaja, työntekijä ja asukas

Omatoimirakentajan aika on rajallista. Kannattaa harkita tarkkaan, mihin tehtäviin omaa työpanostaan uhraa. Omatoimirakentaja on rakennushankkeessa yhtä aikaa rakennuttaja, rakennusyrittäjä, työntekijä ja asiakas eli talon käyttäjä. Rakentajan on hallittava jonkin verran esimerkiksi lainsäädännön ja rakennussäädösten tuntemusta. Omista taidoista riippuu, miten paljon ammattitaitoa vaativia rakennustöitä voi tehdä itse.

Rakennushankkeen vaiheet

 • Päätös rakennushankkeesta
 • Omistusmuodon päättäminen
 • Rahoituksen järjestäminen
 • Rakennuspaikan haku ja valinta
 • Kaavavaatimusten selvittäminen
 • Rakennusmaan osto tai vuokraus
 • Tontin pohjatutkimus
 • Tilaohjelman teko
 • Pääsuunnittelijan valitseminen
 • Luonnosten laatiminen tai rakennuksen valinta tyyppitaloratkaisuista
 • Rakennuslupapiirustusten laatiminen
 • Rakennusluvan hakeminen
 • Työ- ja rakennepiirustusten, rakennusselostuksen ja erikoispiirustusten (LVI-sähkö) laatiminen
 • Toteutustavasta päättäminen
 • Urakkatarjouspyyntöjen lähettäminen
 • Rakentajan valinta tarjousten perusteella
 • Sopimusten laatiminen
 • Rakentaminen ja työn valvonta
 • Lopputarkastus ja käyttöönotto
 • Vuositarkastus
 •  

Tietoa kivitalon rakennushankkeesta!

 

» Lataa ”Pienrakentajan betoniopas” (PDF)

 

 

 

Tiesitkö, että…

Noin 120 m omakotitalon rakentamisen työmäärä ammattilaisilla teetettynä on 2 500 – 3 000 tuntia. Omatoimisessa rakentamisessa työmäärä voi olla 1,5 – 2 -kertainen.