Kivitalo kotina

Harkkotalo

Harkot jaetaan valmistusmateriaalin mukaan kevytsora-, betoni- ja kalkkihiekkaharkkoihin. Harkkoja on saatavana eristeharkkoina ja eristämättöminä harkkoina.

Kevytsoraharkot ovat pääosin muurattavia, nykyisin muuraus on usein ohutsaumamuurausta. Betoniharkot voivat olla joko muurattavia tai valettavia. Markkinoilla on myös nk. hybridiharkkoja, eli harkkoja, joiden ulkokuori ohutsaumamuurataan ja sisäkuori valetaan. Kalkkihiekkaharkot ohutsaumamuurataan.

Yksilöllinen koti harkoista

Harkkomateriaali valitaan yleensä tapauskohtaisesti edullisuuden ja käyttötarkoituksen mukaan. Eri harkoilla on eri ominaisuudet kosteuskestävyyden, lämpöeristävyyden, kestävyyden, ominaispainon ja käsiteltävyyden suhteen. Myös harkkojen valmistusprosessit eroavat jonkin verran toisistaan.

Vakioharkkojen lisäksi harkkoja on tarjolla moniin erikoisrakenteisiin kuten perustuksiin, väliseiniin, pilareihin, palkkeihin ja hormeihin. Näin aukkojen ylitykset, nurkat ja kulmat voidaan toteuttaa helposti ja laadukkaasti valmiilla harkkotuotteilla.

Harkot suosittu materiaali

Harkkorakentaminen on saavuttanut vankan jalansijan Suomessa. Erityisesti kiitosta saavat harkkojen ilmanpitävyys, kosteudenkestävyys, lämmöneristysominaisuudet, rakenteellinen lujuus ja käsiteltävyys työmailla.

Varsinkin omatoimirakentajat suosivat harkkorakentamista. Pientalojen perustuksista yli puolet rakennetaan harkoista. Tätä puoltavat harkkojen erinomainen rakennettavuus, rakenneratkaisujen joustavuus sekä rakentamisen nopeus.

Harkkorakentamisen erikoispiirre on moduulimitoitus, jonka avulla vakiomittaisia harkkoja käyttämällä voidaan jo suunnitteluvaiheessa poistaa monet toteutukseltaan vaikeat ja kustannuksia lisäävät rakenneratkaisut. Harkkorakentamiseen perehtyneitä suunnittelijoita löytyy useimmilta paikkakunnilta.

Harkkotalon ulkoseinien pinnoite voi olla rappaus tai puuverhous. Kiinnostavia julkisivuja saa kumpaakin yhdistelemällä. Sisäpinnat voi tapetoida, maalata, rapata, paneloida tai kosteissa tiloissa laatoittaa jokaisen oman maun mukaan.

Lisää tietoa harkkorakentamisesta

Betoniharkkojen valmistajat

Kevytsoraharkkojen valmistajat

 Kalkkihiekkaharkkojen valmistajat