Kivitalo kotina

Kivitalojen asukkaat ovat tyytyväisiä valintaansa

Suomalainen haluaa kivitalon

Noin 70 prosenttia suomalaisista aikuisista asuisi mieluiten omakotitalossa. Yli puolet heistä haluaisi, että talo olisi rakennettu kivestä.

Kivi koetaan pitkäikäiseksi, kestäväksi ja turvalliseksi materiaaliksi. Näin kertoi koko maan kattava tutkimus asumisen ja rakennusmateriaalien mielikuvista. Kivirakentaminen on erityisesti nuorten ja suuremmissa kunnissa sekä kaupungeissa asuvien suosiossa.

94 % vastaajista oli sitä mieltä, että ihmisten tulisi itse saada päättää, mistä rakennusmateriaalista he kotinsa rakentavat.

Tutkimuksen tulokset »

Miten kunnat vastaavat asukkaittensa toiveisiin?

Materiaaleista päättäminen ei kuitenkaan aina ole rakentajan oma asia. Joskus jopa rakennusten runkomateriaaleja määritetään esimerkiksi kaavoituksessa ilman perusteltua syytä.

Kuntapäättäjille suunnattuun tutkimukseen vastanneista 26 % kertoi kunnassaan olevan kaava-alueita, joilla rakennusmateriaali on määritelty. Peräti kolmannes valtuutetuista ei osannut vastata, sääteleekö kunta rakennusmateriaaleja

Kivitalojen asukkaat ovat tyytyväisiä valintaansa

Tutkimusten mukaan kivitalojen asukkaat ovat tyytyväisiä valintaansa. Asukkaat arvostavat erityisesti kotinsa yksilöllisyyttä, turvallisuutta ja hiljaisuutta. Myös paloturvallisuus korostuu kivitaloasujien vastauksissa.

Kivitalossa asuvista 88 prosenttia rakentaisi uudelleen kivitalon ja kahdeksan prosenttia puutalon.

Kansalaistutkimus asumisesta 2012