Kivitalo kotina

Tasoitteet ja pinnoitteet

Laastit luokitellaan sideaineensa perusteella kalkkilaasteihin, kalkkisementtilaasteihin, sementtilaasteihin ja muuraussementtilaasteihin. Muina raaka-aineina ovat yleensä hiekka ja vesi.

Laasteja valmistetaan useisiin käyttötarkoituksiin, kuten tiilien ja harkkojen muuraukseen, rappauksiin, saumauksiin ja laatoituksiin. Esimerkiksi takkojen muuraukseen on omat erikoislaastinsa.

Harkkojen ja väliseinälaattojen muurauksessa on viimevuosina yleistynyt ohutsaumamuuraus, jossa laasti muistuttaa liimaa. Laastin levitys tapahtuu työhön kehitetyillä erikoistyövälineillä.

Karkea tai sileä rappaus

Rakennuksen ulkomuodon lisäksi pinnan struktuuri ja väri vaikuttavat olennaisesti julkisivun lopulliseen ulkonäköön.

Rapattu pinta voidaan käsitellä karkeaksi tai sileäksi monin eri työtavoin. Rapparin ammattitaidolla ja työtavalla on suuri merkitys pinnan ulkonäölle ja tasaisuudelle. Rappauksen ulkonäköä ja karkeutta säädellään myös kiviaineksen koolla.

Pinnoituksen yksityiskohdat ja erityisesti sadevesien hallittu johtaminen vaikuttavat paljon julkisivun ulkonäköön sekä rappauksen kestävyyteen. Detaljit ovat tärkeä osa hyvää arkkitehtuuria ja arkkitehdin työtä. Pinnoituksen liittyminen räystääseen, sokkeliin, parvekerakenteisiin, ikkunoihin sekä julkisivun mahdollisiin muihin materiaaleihin, kuten muurauksiin, kuorielementteihin, levytyksiin tai panelointeihin, on suunniteltava huolellisesti. Suunnittelussa on huomioitava sekä ulkonäkö että tekninen toimivuus.

Lisää tietoa tuotteiden valmistajien sivuilta