Kivitalo kotina

Kivitalon materiaalit

Kestävä talo on aina useamman materiaalin ja teknisten toimintojen kokonaisuus. Siksi valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon:

  • materiaalien kestävyys
  • energiatehokkuus sekä rakentamisessa että varsinkin käytön aikana
  • helppokäyttöisyys eli vähäinen huollon tarve
  • terveellisyys kuten hallitusti hyvä sisäilma
  • turvallisuus kuten home- ja paloriskien minimointi
  • ääneneristys
  • rakennuksen arvon säilyminen
  • arkkitehtoninen monimuotoisuus: talo toiveittesi mukaan
  • tilojen muuntojoustavuus